Main content

Tot nu toe zijn bepaalde categorieën rechtspersonen (nog) uitgezonderd van de verplichting om elektronisch via SBR te deponeren. Dit geldt voor bedrijfsklasse groot (grote rechtspersonen en hun middelgrote dochterondernemingen). Vanaf boekjaar 2025 komt deze uitzondering te vervallen. Deze belangrijke aankondiging is te vinden op de officiële website van de KVK

Elektronisch deponeren

Met elektronisch deponeren komt de financiële informatie van de onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin is geïnteresseerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een formaat dat (ook) leesbaar is voor computers. Het elektronische formaat is conform Standard Business Reporting (SBR).

Waarom deze digitale transformatie?

De verschuiving naar elektronisch deponeren sluit naadloos aan bij de voortschrijdende digitalisering van onze samenleving. Het Besluit elektronische deponering handelsregister wordt in 2024 aangepast om dit mogelijk te maken. Deze digitale transformatie belooft tal van voordelen, waaronder verhoogde efficiëntie en stimulering van innovatie. Klik hier voor meer informatie.

De rol van Logius

Logius speelt als dienstverlener voor de digitale overheid een verbindende rol binnen SBR. Wij zorgen ervoor dat de partijen in het afsprakenstelsel bijeenkomen, nadenken over strategische en tactische vraagstukken en besluiten nemen. We experimenteren met nieuwe technologieën en oplossingen zodat we de hoogwaardige kwaliteit van de gegevensuitwisseling waarborgen. 

Het aanbieden van jaarrekeningen via SBR gebeurt via Digipoort van Logius. Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid wordt afgehandeld.

Meer weten?

Tot een kleine tien jaar geleden moesten micro, kleine en middelgrote ondernemers hun jaarrekening op papier inleveren. Stapels papier ging via de post naar de KVK. Onhandig, onveilig en veel werk. In een goede samenwerking tussen partijen als leveranciers van financiële software, Logius, de KVK, ministerie EZK, en de NBA is het stap voor stap mogelijk gemaakt om op een makkelijkere en veiligere manier een jaarrekening te deponeren. Namelijk digitaal. Vorig jaar is dat zo’n 860.000 keer met succes gedaan.