IPv6

IPv6 is de nieuwe versie van het Internet Protocol dat de basis is voor communicatie over het internet en besloten netwerken. Logius beheert het Nederlandse overheidsbrede IPv6-nummerplankader. Ook geeft Logius volgens een afgesproken methodiek IPv6-adressen uit aan overheidsorganisaties. Dit is besloten in het Nationaal Beraad Digitale Overheid. 

Om IPv6-adressen te kunnen gebruiken moeten organisaties hun netwerken geschikt maken voor IPv6. Zowel het bestaande IPv4 als IPv6 hebben de status van verplichte standaard (pas toe of leg uit) binnen de overheid.

Voordelen

  • IPv6-adressen die door overheidsorganisaties gebruikt worden zijn makkelijk herkenbaar als overheidsadressen.
  • Routers en firewalls kunnen simpel op IPv6-adressen filteren.
  • IPv6-adressen die door overheidsorganisaties gebruikt worden zijn ‘provider independent’, waardoor ze meegenomen kunnen worden bij de overstap naar een andere dienstaanbieder.
  • Overheidsorganisaties besparen kosten voor het lidmaatschap van het RIPE NCC.

IPv6-adressen aanvragen

Wilt u IPv6 aanvragen voor uw organisatie?

  • Gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten vragen IPv6-adressen aan bij VNG Realisatie.
  • Waterschappen en samenwerkingsverbanden van waterschappen kunnen IPv6-adressen aanvragen bij het Waterschapshuis.
  • Overheidsorganisaties binnen het Rijk vragen IPv6-adressen aan bij hun ICT-dienstverlener binnen het Rijk. Weet u niet zeker wie uw ICT-dienstverlener is? Het servicecentrum van Logius verwijst u graag door.
  • Provincies en andere overheidsorganisaties kunnen IPv6-adressen direct aanvragen bij het servicecentrum van Logius.

 

Status

Beschikbaar voor organisaties met een publieke taak

Categorie

Toegang