Detailinformatie

U kunt als leverancier op verschillende manieren e-facturen versturen naar de Rijksoverheid:

Leveranciersportaal Logius

Logius biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van het leveranciersportaal voor e-facturatie. U logt in bij een webportaal om uw factuur in te voeren en te verzenden. Vanuit het portaal wordt de elektronische factuur via Digipoort verzonden naar de Rijksdienst. Digipoort is de ICT-centrale van de overheid waar berichtenverkeer wordt afgehandeld. U kunt ook rechtstreeks aansluiten op Digipoort zodat handmatige invoer in het portaal niet nodig is. Hiervoor doorloopt u een aansluitproces op Digipoort.

E-factureren via het leveranciersportaal is geschikt voor leveranciers die:
◾kleine volumes facturen versturen;
◾geen bezwaar hebben tegen handmatig invoer in een portaal;
◾geen extra kosten willen maken voor het versturen van een e-factuur.

Het gebruik van het leveranciersportaal is voor u kosteloos.

Meer informatie over aansluiten op het leveranciersportaal.

Digipoort

E-factureren via een directe koppeling met Digipoort is geschikt voor leveranciers die:

  • Grotere volumes facturen versturen;
  • Het e-facturatieproces volledig geautomatiseerd willen ondersteunen;
  • Een rechtstreekse verbinding met Digipoort wensen.

Het gebruik van Digipoort is voor u kosteloos. Houd wel rekening met kosten voor het realiseren van de koppeling in uw eigen software en het aanvragen van een PKIoverheid-certificaat.

Meer informatie over aansluiten op Digipoort.

Simplerinvoicing

Simplerinvoicing is een netwerk van boekhoudsoftwareleveranciers en dienstverleners die afspraken hebben gemaakt voor gestandaardiseerde e-facturatie. Zowel voor het sturen van e-factureren tussen bedrijven onderling (business-to-business) als van bedrijf naar de overheid. Het Simplerinvoicing-netwerk maakt het dus mogelijk om eenvoudig tussen alle aangesloten partijen én de overheid e-facturen te versturen.

Het merendeel van de administratiesoftware die Nederlandse bedrijven gebruiken, is geschikt om via het Simplerinvoicing-netwerk te kunnen e-factureren. Uw factuur wordt automatisch geconverteerd naar een e-factuur in het overheidsformaat en wordt daarna verzonden naar de betreffende Rijksdienst of het bedrijf.

Meer informatie vindt u op de website van Simplerinvoicing.

Diensten van marktpartijen

Ook marktpartijen bieden mogelijkheden voor het sturen van facturen naar de Rijksoverheid. Zo zijn er diverse dienstverleners die een directe koppeling met Digipoort hebben (intermediairs/Billing service providers).

E-factureren via dienstverleners is geschikt voor leveranciers die:
◾middelgrote volumes facturen versturen;
◾het e-facturatieproces volledig geautomatiseerd willen ondersteunen;
◾geen mogelijkheid hebben voor een rechtstreekse aansluiting op Digipoort.

Eventuele kosten die een dienstverlener rekent, zijn voor uw rekening.

Meer informatie over aansluiten via een dienstverlener.