Main content

Maatwerk

Inzetten van Digipoort als procesinfrastructuur is altijd maatwerk. U doorloopt het implementatieproces samen met Logius. Logius ondersteunt uw eerste aansluiting op Digipoort. Bekijk de presentatie ‘Aansluiten op Digipoort’ onder documentatie om een globaal idee te krijgen van de aansluitstappen die uw organisatie moet doorlopen zodat u kunt inschatten of u wilt aansluiten op Digipoort. De minimale doorlooptijd van het aansluitproces is twee á drie maanden. Heeft u naar aanleiding van de presentatie vragen? Neemt dan contact op met Logius voor een informatief gesprek.

Kosten

De aansluiting op Digipoort en het gebruik ervan zijn gratis.

Moet u aanpassingen doorvoeren in uw eigen systeem voor de aansluiting op Digipoort? Dan zijn die kosten voor uw eigen rekening. Ook de aanvraag van een PKIoverheid-certificaat kost geld (verplicht voor Digipoort).

Berichtenstromen en koppelvlakken

Om aan te sluiten op Digipoort wordt gebruikgemaakt van berichtenstromen met daarbij horende koppelvlakken.

Meer informatie

Wilt u u meer weten over hoe u moet aansluiten op Digipoort? Op de pagina Documentatie vindt u Handleidingen en aanvullende voorwaarden.

Start uw aanvraag

Weet u welke berichtenstroom en koppelvlak u wilt aanvragen? Gebruik dan onderstaande aanvraagbutton en start meteen.

Voer een wijziging door

Wilt u een of meerdere wijzigingen doorgeven, vul dan wijzigingsformulier Digipoort in.