Main content

Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Digipoort werkt als een elektronisch postkantoor. Digipoort ontvangt het bericht; controleert het bericht op een aantal eisen; bevestigt, desgewenst namens de organisatie, de ontvangst van het bericht.

Met Digipoort automatiseren organisaties belangrijke stappen in het verwerkingsproces van grote hoeveelheden aangiftes, rapportages of meldingen. Veel processtappen bij het verwerken van dergelijke berichten, liggen vooraf vast. Digipoort automatiseert deze processen waardoor uw organisatie winst behaalt in tijd, kosten én kwaliteit op het gebied van veiligheid en nauwkeurigheid.

Voordelen

  • Grote tijdwinst door het automatiseren van terugkerende processen.
  • Zeer hoge mate van veiligheid en nauwkeurigheid bij de verwerking van vertrouwelijke gegevens.
  • Besparing op ICT-kosten: Logius beheert en ontwikkelt de infrastructuur Digipoort.