Digimelding

Informatie in basisregistraties moet actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben daarom de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens te melden. Dat kan uniform, betrouwbaar en efficiënt met Digimelding.

Voor wie is Digimelding?

Digimelding is voor organisaties die willen terugmelden op gegevens in (basis)registraties. Denk aan gemeenten en provincies, maar ook deurwaarders en notarissen. (Basis)registraties bepalen welke organisaties op hun gegevens mogen terugmelden.

Op dit moment zijn aangesloten: de Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister (HR) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Voordelen 

Digimelding maakt terugmelden op aangesloten basisregistraties eenvoudig. Met één aansluiting/implementatie meldt u terug op alle aangesloten basisregistraties. De basisregistraties verwerken terugmeldingen sneller en gemakkelijker, omdat meldingen eenduidig binnenkomen.

Een hoge kwaliteit van gegevens binnen basisregistraties verlaagt de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven. Digimelding draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering binnen de overheid, het zorgt voor betere dienstverlening en vergroot de mogelijkheden bij fraudebestrijding.

Hoe werkt het?

U geeft via Digimelding aan welke vermeende onjuistheid u heeft geconstateerd. Eventueel voegt u hier bijlagen aan toe. De bronhouder van de betreffende (basis)registratie ontvangt de melding en controleert wat de juiste gegevens zijn. Zijn de brongegevens inderdaad onjuist, dan past de bronhouder deze aan. Zodra de status van uw melding verandert, ontvangt u hierover een bericht. Blijkt tijdens het proces dat de gegevens toch juist waren? Dan kunt u op ieder moment uw melding weer intrekken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Digimelding?

Naar Detailinformatie