Digimelding

Informatie in basisregistraties moet actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben daarom de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens te melden. Dat kan uniform, betrouwbaar en efficiënt met Digimelding.

Voor wie is Digimelding?

Digimelding is voor organisaties die willen terugmelden op gegevens in (basis)registraties. Denk aan gemeenten en provincies, maar ook deurwaarders en notarissen. (Basis)registraties bepalen welke organisaties op hun gegevens mogen terugmelden.

Op dit moment zijn aangesloten: de Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister (HR) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Digimelding helpt

Digimelding maakt terugmelden op aangesloten basisregistraties eenvoudig. Met één aansluiting/implementatie meldt u terug op alle aangesloten basisregistraties. De basisregistraties verwerken terugmeldingen sneller en gemakkelijker, omdat meldingen eenduidig binnenkomen.

Een hoge kwaliteit van gegevens binnen basisregistraties verlaagt de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven. Digimelding draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering binnen de overheid, het zorgt voor betere dienstverlening en vergroot de mogelijkheden bij fraudebestrijding.

Hoe werkt het?

U geeft via Digimelding aan welke vermeende onjuistheid u heeft geconstateerd. Eventueel voegt u hier bijlagen aan toe. De bronhouder van de betreffende (basis)registratie ontvangt de melding en controleert wat de juiste gegevens zijn. Zijn de brongegevens inderdaad onjuist, dan past de bronhouder deze aan. Zodra de status van uw melding verandert, ontvangt u hierover een bericht. Blijkt tijdens het proces dat de gegevens toch juist waren? Dan kunt u op ieder moment uw melding weer intrekken.

Twee manieren

Uw organisatie kan Digimelding op twee manieren gebruiken:

  • Digimelding webservice
  • Digimelding portaal

Digimelding webservice is gebaseerd op de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS). Met de webservice kunt u snel en eenvoudig terugmelden; direct vanuit uw eigen taakapplicatie. Met deze functionaliteit kunt u alleen terugmelden. Het biedt geen inzicht in de status van uw eerdere meldingen.Voor het implementeren van de Digimelding webservice heeft u een PKI-overheidscertificaat nodig.

Het Digimelding portaal is een website waarin u niet alleen de terugmelding kunt doen maar ook gelijk de mogelijkheid hebt om de status van een eerdere terugmelding te zien. Als u gebruik wilt maken van het Digimelding portaal, heeft uw organisatie een eHerkenningsmiddel (tenminste niveau 2) nodig om in te kunnen loggen.
U kunt kiezen voor een van beide opties maar wij raden u aan om beide mogelijkheden te combineren. Dit biedt u  zowel gebruiksgemak als overzicht.

Ook efficiënt terugmelden?

Voor een oriënterend gesprek en advies kunt u contact opnemen met Logius.

Als uw organisatie wil aansluiten dan meldt u uw organisatie hiervoor aan. Dit kan via het aanvraagformulier. Voor u dit invult raden wij u aan om een ICT-leverancier in de arm te nemen.  Bedenk dat u bij aansluiten op het Digimelding portaal ook een eHerkenningsmiddel (minimaal niveau 2) nodig heeft, en voor het implementeren van de Digimelding webservice een PKI overheidscertificaat. 

Kosten

Uw aansluiting op en daarmee het gebruik van Digimelding zijn kosteloos. Ook brengt Logius geen kosten in rekening voor de ondersteuning van het aansluiten op basisregistraties, manifestpartijen, gemeenten, provincies en waterschappen.

Houd wel rekening met kosten voor het inschakelen van een ICT-leverancier om de aansluiting te realiseren, de aanschaf van een eHerkenningsmiddel en de aanpassingen aan uw systemen.

Digimelding is één van de Stelseldiensten.