Main content

BSNk verbeteren

Hieronder ziet u een overzicht van de aankomende en recentelijk uitgevoerde BSNk-releases. Deze worden doorgevoerd om het gebruik van BSNk eenvoudiger en toegankelijker te maken voor gebruikers.

Release Datum  Inhoud release
Release 24 (preproductie) 27 juni 2024 Er zijn alleen wijzigingen voor intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op deelnemers en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.
Release 23 (met daarin Release 22) 25 februari 2024 Er zijn alleen wijzigingen voor intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op deelnemers en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.