Main content

BSNk verbeteren

Hieronder ziet u een overzicht van de aankomende en recentelijk uitgevoerde BSNk-releases. Deze worden doorgevoerd om het gebruik van BSNk eenvoudiger en toegankelijker te maken voor gebruikers.

Release Datum  Inhoud release
Release 23 (met daarin Release 22) 25 februari 2024
  • Er zijn alleen wijzigingen voor intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op deelnemers en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.