Main content

DigiD Machtigen verbeteren

We verbeteren DigiD Machtigen continu. In de releases voegen we nieuwe functionaliteiten toe om de gebruikerservaring te verhogen. En doen we technische wijzigingen om de continuïteit te waarborgen. Hieronder ziet u de inhoud van de releases.

Per releasemoment informeert Logius haar afnemers gemiddeld twee weken van tevoren over de geplande inhoud van een release via e-mail, website en Logius app.

Release

Inhoud release

Datum

Release 7.11
 • Geen nieuwe functionaliteiten. Wel zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit.
04-01-2023
Release 7.10
 • Bij het aanvragen van een machtiging is het mogelijk een eigen e-mailadres te registreren voor toekomstige e-mailnotificaties.
 • Notificaties worden automatisch verzonden naar een geregistreerd e-mailadres.
 • Hulpvrager kan een machtiging eenvoudig verlengen door de periode van de machtiging aan te passen.
 • De toegankelijkheid van de website is verbeterd.
29-06-2022
Release 7.9
 • Er zal voortaan gecontroleerd worden of een machtiging tussentijds is geactiveerd, voordat een brief met activatiecode wordt geprint en verstuurd. Dit voorkomt onnodig verzenden van brieven.
 • Een hulpvrager ontvangt voortaan een e-mailnotificatie als de machtiging door de hulpgever is geactiveerd.
 • Er zijn verbeteringen in het aanvragen en activeren van een machtiging.
 • Er zijn performance verbeteringen voor het PBS-koppelvlak met afnemers.
 • Er zijn voorbereidingen getroffen voor de Digistorm (de periode waarin Nederlanders belastingaangifte doen).
22-02-2022
Release 7.8
 • Een gebruiker kan makkelijker een machtigingsperiode kiezen bij het aanvragen van een machtiging.
 • De gebruiker kan voor (toekomstige) notificaties van Machtigen zijn e-mailadres registreren, bevestigen, aanpassen en verwijderen. 
 • De toegankelijkheid van de DigiD Machtigen website is verbeterd op basis van bevindingen uit de testen.
 • Gebruikers van de DigiD Machtigen website worden niet meer onnodig geblokkeerd, door het oplossen van de belangrijkste bugs omtrent de blokkeerlimieten.
 • Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd voor het PBS- koppelvlak met afnemers.
21-12-2021
Release 7.7
 • Een hulpgever kan in 1 keer meerdere machtigingen aanvragen
 • Een hulpgever kan in 1 keer meerdere machtigingen activeren
 • De toegankelijkheid van de website is verbeterd
 • Niet-Nederlandse eIDAS-inlogmiddelen kunnen worden gebruikt voor alle functies van DigiD Machtigen
14-09-2021
Release 7.6
 • Er kan een notificatie e-mail verstuurd worden naar de hulpvrager als een machtiging is aangevraagd door de hulpgever
 • Er kan een notificatie e-mail verstuurd worden naar de hulpgever als een machtiging is geaccordeerd door de hulpvrager
 • Het dienstenoverzicht is aangepast, zodat iedere dienst goed vindbaar blijft als het aantal (machtigbare) diensten toeneemt
 • Er is een nieuw component geïmplementeerd voor het sneller kunnen bevragen van de GBA.
20-07-2021
Release 7.5
 • Release 7.5 is vervallen
vervallen
Release 7.4
 • De hulpgever kan voor een nieuwe machtiging een bestaande of historische machtigingsrelatie selecteren, zodat de hulpgever eenvoudiger voor een hulpvrager de machtiging kan aanvragen;
 • Er is een vernieuwde Hulp & Contact pagina, zodat gebruikers bij vragen beter op weg worden geholpen
 • Op de Machtigen website is de eHerkenning flow gelijkgetrokken met de DigiD flow.
 • De gebruiker kan de website beter vinden door een verbetering van de zoekmachine optimalisatie;
 • Verbeteringen uit recente gebruikerstesten zijn op de website doorgevoerd om de gebruikersvriendelijkheid te verhogen.
 • De toegankelijkheid van de Machtigen website is verbeterd;
 • Er is een geïntegreerde dienstencatalogus voor DigiD en Machtigen. Dienstaanbieders die aansluiten op het nieuwe SAML koppelvlak kunnen gebruik maken van zowel DigiD als DigiD Machtigen.
16-02-2021
Release 7.3.3
 • Geen nieuwe functionaliteiten. Wel zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit.
26-01-2021
Release 7.3.2
 • De versie van eHerkenning is verhoogd om de continuïteit van het helpdesk- en beheerportaal van Machtigen te waarborgen;
 • Ter voorbereiding op de belastingaangifteperiode, zijn verbeteringen doorgevoerd in het beheerportaal van Machtigen.
15-12-2020
Release 7.3.1
 • Er is een extra optie toegevoegd waarmee de hulpgever snel gemachtigd kan worden en direct aan de slag kan voor een hulpvrager. De hulpvrager hoeft niet langer te wachten op de brief en kan de machtigingsaanvraag van de hulpgever online activeren via ‘Mijn machtigingen’. Na het inloggen op de website ontvangt de hulpvrager een melding als er een of meerdere machtigingsaanvragen openstaan;  
 • De informatiepagina ‘Wat is DigiD Machtigen’ is vernieuwd met meer informatie over hoe DigiD Machtigen werkt. Er zijn twee nieuwe instructiefilmpjes toegevoegd waarin wordt uitgelegd hoe je iemand kan machtigen of gemachtigd kan worden;
 • In het dienstenoverzicht wordt de dienstverlener(s) boven de dienst getoond, zodat het duidelijker is bij welke dienstverleners de machtiging is te gebruiken.  
 • De PDF met een machtigingscode is privacy-veiliger gemaakt door het BSN voor een deel onleesbaar te maken, maar wel herkenbaar blijft voor de gebruiker.
17-11-2020
Release 7.2.4
 • In deze release is de logging verbeterd voor de bevoegdheidsverklaringsdienst waarbij vrijwillige machtigen beschikbaar wordt via het SAML-koppelvlak. 
08-10-2020
Release 7.2.3
 • Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de website is de uitgeschreven tekst toegevoegd bij de video ‘Wat is DigiD Machtigen’. Ook is het mogelijk om de video, audio en ondertiteling van de video te downloaden;
 • De toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd voor de website van Machtigen;
 • Hulpvrager kan direct iemand machtigen als de relatie reeds historisch bestond (historische machtiging). De hulpgever hoeft de machtiging niet meer te activeren;
 • Hulpgever kan inloggen bij een dienst (welke is aangesloten op het nieuwe SAML-koppelvlak) en kiezen voor wie hij zaken wil regelen (Vrijwillige machtigingen zijn zichtbaar in de Bevoegdheidsverklaringsdienst);
 • Er is een nieuw koppelvlak beschikbaar voor dienstverleners waarmee ze via een routeringsdienst aansluiten op zowel DigiD als Machtigen.
15-09-2020
Release 7.1.3
 • Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de website is de werking van de toetsenbordbediening, focusvolgorde en contrast op de website verbeterd;
 • Er is een probleem opgelost waarbij de menubalk op de website weer naar behoren functioneert op een mobile device;
 • Er is een probleem opgelost waardoor weer de juiste inlog mogelijkheden 'DigiD' en 'eHerkenning' getoond worden bij de machtiging die een gebruiker wil aanvragen.
27-07-2020 (zonder onbeschikbaarheid)
Release 7.1.2
 • Er is een probleem opgelost waardoor het weer mogelijk is om voor een gebruiker met een ongeldig adres of een adres in het buitenland om een machtiging naar behoren te activeren.
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor gebruikers van de website die gebruik maken van voorleessoftware en toetsenbordbediening kunnen beter door de website kunnen navigeren;
 • Er is een back-up aansluiting van eHerkenning geïmplementeerd.
07-07-2020 (zonder onbeschikbaarheid)
Release 7.0.6
 • De drie hoofdtaken staan prominent op de homepage: ‘Iemand machtigen’, ‘Gemachtigd worden’ en ‘Machtiging activeren’. De gebruiker kan direct aan de slag met machtigen en het is niet langer nodig om eerst in te loggen.
 • Op de homepage zijn de veel aangevraagde machtigingen weergeven, zodat de gebruiker nog sneller aan de slag kan met machtigen.
 • De ‘flows’ voor ‘Iemand machtigen’ en ‘Gemachtigd worden’ zijn vereenvoudigd op basis van gebruikerstesten. Eveneens is inhoud van de brief met de machtigingscode verbeterd.
10-06-2020