Digimelding update

Openbare Consultatie Digimelding: Wijzigingen DMKS

Naar aanleiding van wensen die zijn geuit in de Digimelding community, stelt Logius voor de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS) en de bijbehorende documentatie aan te passen. Omdat Logius veel belang hecht aan de mening van belanghebbenden, vindt er een openbare consultatie plaats over het voorstel.

De voorgestelde aanpassingen

De aanpassingen betreffen “Toevoegen Registercode”

Meer informatie over de consultatie en de conceptdocumenten vindt u op de Digimelding community.

Reageren

Iedereen die Digimelding gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren. Stuur uw commentaar of vragen over de voorgestelde aanpassingen uiterlijk 15 november 2019 aan de dossierhouder binnen Logius.


Openbare consultatie: wijzigingen DMKS

Naar aanleiding van wensen die zijn geuit in de Digimelding-community, stelt Logius voor de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS) en de bijbehorende documentatie aan te passen. Omdat Logius veel belang hecht aan de mening van belanghebbenden, vindt er een openbare consultatie plaats over het voorstel.

De voorgestelde aanpassingen

De aanpassingen betreffen “Toevoegen Registercode”.

Meer informatie over de consultatie en de conceptdocumenten vindt u op de Digimelding community.

Reageren

Iedereen die Digimelding gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren. Stuur uw commentaar of vragen over de voorgestelde aanpassingen uiterlijk 16 september 2019 aan de dossierhouder binnen Logius.


Openbare consultatie: wijzigingen DMKS

In de Digimelding-community zijn wensen geuit. Naar aanleiding hiervan stelt Logius voor de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS) en de bijbehorende documentatie aan te passen. Omdat Logius veel belang hecht aan de mening van belanghebbenden, vindt er een openbare consultatie plaats over het voorstel.

De voorgestelde aanpassingen

De aanpassingen betreffen Statusoverzicht filtering en tekstuele verbeteringen.

Meer informatie over de consultatie en de conceptdocumenten vindt u op de Digimelding community

Reageren

Iedereen die Digimelding gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren. Stuur uw commentaar of vragen over de voorgestelde aanpassingen uiterlijk 21 juni 2019 aan de dossierhouder binnen Logius.