PKIoverheid

Logius heeft de rol van policy authority (PA) van PKIoverheid. De taken van Logius zijn:

  • het leveren van bijdragen voor de ontwikkeling en het beheer van het normenkader dat aan de PKI voor de overheid ten grondslag ligt, het zogeheten Programma van Eisen.
  • het proces van toetreding door Trust Service Providers (TSP's) tot de PKI voor de overheid begeleiden en voorbereiden van de afhandeling.
  • het toezicht houden op en controleren van de werkzaamheden van TSP's die onder de root van de PKI voor de overheid certificaten uitgeven.