Main content

Het moet voor iedereen makkelijk zijn om online zaken te regelen met de overheid. Dat gold natuurlijk al langer, maar in 2020 werd het nog eens onderstreept. Door de coronamaatregelen konden mensen voor veel zaken alleen nog terecht bij een online loket.

Het gebruik van een website of mobiele app is niet voor iedereen even eenvoudig. Bij het ontwikkelen en verbeteren van online diensten houdt Logius daar rekening mee. Zodat ook mensen met bijvoorbeeld een visuele, auditieve of fysieke beperking er gebruik van kunnen maken.

Burgerpanels en gebruikerstesten

Om te onderzoeken wat er beter kan, spraken we in 2020 met vertegenwoordigers van onder meer de Oogvereniging. Ook vroegen we gebruikers naar hun mening in burgerpanels en gebruikerstesten. Die testen doen we sinds vorig jaar in huis en met eigen onderzoekers.

We verbeterden het gebruiksgemak van websites als DigiD en MijnOverheid. Daarbij volgden we de wettelijke richtlijnen voor overheidswebsites. Namens het ministerie van BZK richtten we het kenniscentrum Digitoegankelijk.nl in waar alle overheden terecht kunnen met vragen over deze regels.

Verder bekeken we of brieven van Logius die mensen thuis ontvangen, helderder kunnen. In 2020 deden we dat samen met het taalteam van BZK en binnenkort hopen we ons eigen team samen te stellen. We werken aan een schrijfwijzer en checklist ter ondersteuning van onze medewerkers.

Het gebruik van een website of mobiele app is niet voor iedereen even eenvoudig.

Cursussen in bibliotheken

Met Stichting Digisterker organiseren we sinds 2004 cursussen in zakendoen met de digitale overheid. De cursussen vinden plaats in bibliotheken overal in het land. Vorig jaar vernieuwden we de werkboeken en andere lesmaterialen. Ook ontwikkelden we lessen over de DigiD-app.

In 2021 staan er meer van dit soort mooie projecten op het programma. Dan wordt het voor iedereen opnieuw makkelijker om gebruik te maken van de sites en apps van de overheid.

Onze verhalen