Main content

Wie mogen aansluiten op DigiD?

U mag aansluiten op DigiD als uw organisatie aan alle onderstaande eisen voldoet.

 • Publieke taak: u voert een publieke taak uit. Dat is vastgesteld in een wet.
 • Burgerservicenummer: u mag volgens de wet het burgerservicenummer of het A-nummer gebruiken om uw publieke taak uit te voeren.
 • DigiD: u gebruikt DigiD om uw publieke taak uit te voeren.

Bent u een burger en wilt u kunnen inloggen via DigiD? Ga dan naar DigiD.nl.

Hoe lang duurt het?

Voordat u kunt aansluiten op DigiD moet u eerst de volgende zaken regelen:

Heeft u bovenstaande geregeld? Dan kunt u binnen een maand aangesloten zijn op DigiD.

Stappenplan

Het aansluiten op DigiD gaat in zes stappen:

 • Lees de Handleiding aansluiten DigiD. Hier vindt u het stappenplan in detail.
 • Stel een invoeringsplan op.
 • Bepaal of u gebruik wilt maken van eenmalig inloggen.
 • Bepaal het juiste betrouwbaarheidsniveau voor uw webdienst.
 • Vraag de PKIoverheid-certificaten aan.
 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Binnen vijf werkdagen ontvangt u aansluitgegevens voor toegang tot de preproductieomgeving van DigiD.
 • Ontwikkel de koppeling van uw webdienst met DigiD op de preproductieomgeving van DigiD.
 • Let op: wacht met aanvragen van de aansluiting op de DigiD-productieomgeving, tot u de goedkeuring van Logius heeft ontvangen (einde van stap 3).
 • Vul het Aanvraagformulier opnieuw in.
 • Ontwikkel de koppeling van uw webdienst met DigiD op de productieomgeving van DigiD.
 • Stuur een verzoek in voor activatie van uw aansluiting op de productieomgeving van DigiD. Doe dit via het DigiD Wijzigingsformulier.
 • Test uw webdienst op de productieomgeving van DigiD.
 • Logius keurt uw aansluiting goed
 • Draag de aansluiting (en indien van toepassing: de achterliggende dienst) over naar de beheerorganisatie.
 • Binnen twee maanden moet de dienst voldoen aan het ICT-beveiligingsassessment.

Op de documentatiepagina staat aanvullende informatie over het aansluiten op DigiD. Hier vindt u onder andere handleidingen en de voorwaarden.

Stappenplan app2app

Het aansluiten op DigiD app2app gaat in vier stappen:

 • Om gebruik te kunnen maken van app2app, moet uw organisatie al aangesloten zijn op DigiD via het SAML-koppelvlak.
 • Lees de functionele beschrijving DigiD App2app en de Koppelvlakspecificatie SAML-DigiD welke te vinden zijn onder Documentatie.
 • Vul het wijzigingsformulier in en geef daarbij aan dat u gebruik wilt maken van app2app.
 • Logius controleert de aanvraag en registreert uw app op de preproductieomgeving van DigiD.
 • Binnen 5 werkdagen na uw aanvraag ontvangt u per e-mail documenten over de aansluitvoorwaarden, koppelvlakspecificaties en een handleiding voor het aanmaken van een appcenter-account.
 • Aan de hand van de ontvangen documentatie kunt u de app2app-aansluiting implementeren en testen op de preproductieomgeving.
 • Wij adviseren u gebruik te maken van het document Communicatierichtlijnen app2app. Deze vindt u in de Toolkit DigiD op de website.
 • Als u uw test succesvol doorlopen heeft, registreert Logius uw app op de productieomgeving van DigiD. De app2app-aansluiting van uw app op DigiD is nu actief op productie.
 • Logius doorloopt de Checklist Testen specifiek voor app2app voor alle besturingssystemen waarop uw app draait. Als de test faalt, wordt de app2app-aansluiting uitgeschakeld.

Kosten

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt jaarlijks het tarief voor DigiD vast. Kijk voor het actuele informatie op: tarieven van de digitale diensten van Logius

Start uw aanvraag

Wilt u uw organisatie ook aansluiten op DigiD?

Vraag test aan

Logius moet uw aansluiting op de preproductieomgeving testen.

Wijziging doorgeven

Bent u al aangesloten op DigiD? Dan kunt u via onderstaand formulier wijzigingen doorgeven.

Toolkit

Wilt u uw klanten laten weten dat u DigiD gebruikt? Gebruik dan de DigiD-toolkit voor een duidelijke communicatie naar burgers over DigiD. In de toolkit vindt u handleidingen en teksten die u kunt gebruiken.

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Website DigiD

www.digid.nl