Main content

Een nieuwe versie van de Stelselcatalogus is vanaf nu beschikbaar via de website www.stelselcatalogus.nl. In deze release zitten verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid, functionaliteit en performance.

De Stelselcatalogus is een online catalogus die op basis van Linked data, inzicht, overzicht en duiding biedt in het landschap van overheidsgegevens.

In deze release

Deze release bevat onder andere de volgende nieuwe of aangepaste functionaliteiten:

Stelselplaat

De Stelselplaat geeft de belangrijkste gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties en hun onderlinge relaties overzichtelijk weer. In deze release is een nieuwe versie van de Stelselplaat opgenomen.

Clusterbegrippen

In veel registraties worden gegevens bijgehouden die ongeveer hetzelfde betekenen. Door deze gegevens te koppelen aan een set generieke clusterbegrippen wordt dit inzichtelijk gemaakt voor gebruikers. In deze release zijn er nieuwe begrippen gekoppeld aan de clusterbegrippen en is er filter- en vergelijkfunctionaliteit toegevoegd aan de Clusterbegrippenpagina.

Digitoegankelijkheid

De frontend van de Stelselcatalogus is aangepast zodat deze voldoet aan de digitoegankelijkheidsrichtlijnen. Hierdoor wordt de website beter toegankelijk voor mensen met een visuele- of auditieve beperking.

Nieuwe API’s

De functionaliteit van de Stelselcatalogusvoorziening is opgeknipt in kleinere stukken en wordt via API’s ontsloten. Hierdoor kunnen deze functionaliteiten door derden worden hergebruikt.

Verbeteren performance

Om de performance van de Stelselcatalogus te verbeteren, is onder andere de middleware en database geüpdatet. Hierdoor reageert de website sneller als de database bevraagd wordt.

Nieuwe en aangepaste documenten

De documenten die onderaan de homepagina van de Stelselcataloguswebsite staan zijn grotendeels vernieuwd of aangepast.

Tips en suggesties

Ook in het volgende kwartaal werkt het team van de Stelselcatalogus verder aan nieuwe functionaliteit en het updaten en toevoegen van nieuwe data. In de onlangs opgerichte Expertgroep duiding overheidsgegevens wordt onder andere hierover gesproken.

Mocht u geïnteresseerd zijn om aan te sluiten bij deze expertgroep of heeft u andere tips en suggesties die bijdragen aan de verdere optimalisatie van de Stelselcatalogus? Dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Gerelateerde dienst(en)