Main content

Het slagen van de proef wordt gezien als doorbraak in de verdere digitalisering van de Rijksinkoop. Het is een opstap naar uitgebreid digitaal berichtenverkeer tussen Rijksdiensten en hun leveranciers of publieke partners.

Over de proef

Bedrijven die diensten of producten aan de Rijksoverheid leveren moeten de factuur daarvoor al enige jaren verplicht als e-factuur sturen. Maar behalve ontvangen, wil de Rijksoverheid ook e-facturen gaan versturen. Om dit mogelijk te maken is het CPO-office van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een leertraject ‘Uitgaande Berichten’ gestart.

Uitgaande berichten via Digipoort op Peppol

Tijdens de proef heeft Logius de bestaande Digipoort-voorziening met succes verbonden met het Peppol-netwerk. Dit heeft geleid tot uitgaand berichtenverkeer in de vorm van e-facturen die vanuit Digipoort via Peppol zijn afgeleverd. Zo heeft de Belastingdienst succesvol een e-factuur gestuurd aan de Tweede Kamer, en de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) stuurde een e-factuur naar de gemeente Rotterdam.

Wat zijn Digipoort en Peppol?

Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Peppol is een wereldwijd publiek-privaat netwerk voor zakelijke berichten, zoals e-facturen en e-orders. Beide systemen zijn nu gekoppeld, waardoor allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Steeds meer mogelijkheden

Voor organisaties binnen de Rijksoverheid betekent dit nieuwe uitgaande kanaal dat ze meer mogelijkheden krijgen voor het digitaliseren van hun inkoopprocessen. Zodra ook andere berichtsoorten gedigitaliseerd zijn - daaraan wordt nu gewerkt - kunnen bijvoorbeeld e-orders en e-facturen automatisch worden gematcht. Dit vergroot de efficiency, betrouwbaarheid en snelheid van deze processen.

Het uitgaande kanaal via het Peppol-netwerk maakt ook een andere gamechanger mogelijk: geautomatiseerde statusupdates aan leveranciers. Niet in hun mailbox, maar rechtstreeks in hun boekhoudprogramma. Leveranciers van de Rijksoverheid hoeven zich dan niet meer af te vragen of hun factuur wel goed is aangekomen. Ze krijgen daarover binnen een paar seconden een automatische terugkoppeling.

Hoe nu verder?

Dit leertraject heeft technische en functionele inzichten en  oplossingen opgeleverd die nu geïmplementeerd worden. Rijksoverheidsorganisaties zijn aan zet om deze nieuwe mogelijkheden daadwerkelijk te gaan gebruiken. Daarvoor is nodig dat zij een Digipoort-aansluiting hebben en hun inkoopsoftware kan werken met Peppol-standaarden voor e-facturen en andere berichtsoorten.

Rol Logius

Team e-procurement van Logius werkt nauw samen met het CPO-office van het ministerie van BZK aan de digitalisering van het Rijksinkoopstelsel. Het einddoel is volledig digitaal zakendoen met het Rijk. Daarnaast beheert Logius de Digipoort-voorziening en meerdere stelsels, standaarden en andere voorzieningen voor digitaal zakendoen. Ook leveren we aanvullende diensten, bijvoorbeeld in de vorm van implementatieondersteuning.

Gerelateerde dienst(en)