Main content

Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Digipoort werkt als een elektronisch postkantoor. Digipoort ontvangt het bericht; controleert het bericht op een aantal eisen; bevestigt, desgewenst namens de organisatie, de ontvangst van het bericht.

Voordelen

Met Digipoort automatiseren organisaties belangrijke stappen in het verwerkingsproces van grote hoeveelheden aangiftes, rapportages of meldingen. Veel processtappen bij het verwerken van dergelijke berichten, liggen vooraf vast. Digipoort automatiseert deze processen waardoor uw organisatie winst behaalt in tijd, kosten én kwaliteit op het gebied van veiligheid en nauwkeurigheid.

 • Grote tijdwinst door het automatiseren van terugkerende processen.
 • Zeer hoge mate van veiligheid en nauwkeurigheid bij de verwerking van vertrouwelijke gegevens.
 • Besparing op ICT-kosten: Logius beheert en ontwikkelt de infrastructuur Digipoort.

Functionaliteiten

Met de inzet van Digipoort automatiseert u uw bedrijfs- of ketenprocessen. Digipoort verwerkt grote hoeveelheden berichten op een slimme manier. Snel, zorgvuldig en toegesneden op uw eigen verwerkingsprocessen. Digipoort kan:

 • zeer grote berichtenstromen ontvangen
 • controleren of de afzender geautoriseerd is gegevens te versturen
 • controleren of een bericht aan de vereiste standaarden voldoet
 • berichten omzetten in een ander berichtenformat
 • berichten naar meerdere ontvangers (overheden) sturen
 • berichten sorteren en opknippen
 • bijlagen apart versturen
 • berichten versleutelen
 • een bericht ‘retour afzender’ versturen
 • een terugkoppeling geven over de status van een bericht
 • berichten herhaaldelijk aanbieden bij het falen van een extern systeem
 • archiveren van berichten

Winst op generieke processtappen met maatwerk

Tijdens het verwerken van een grote berichtenstroom zijn er terugkerende stappen in het verwerkingsproces waarvan de procedure vastligt. Juist bij die delen van het proces is er grote winst te behalen met het automatiseren ervan. Digipoort zorgt voor deze automatisering. Het ontlast u van procesbewaking, foutcontroles en veiligheidschecks.

Maar elk bedrijfsproces is wel anders. Digipoort is dan ook geen kant-en-klaarpakket. Digipoort is maatwerk. Elke stap die u neemt in uw verwerkingsproces, neemt Digipoort over. Specialisten van Logius nemen samen met u alle stappen door. Digipoort wordt vervolgens nauwkeurig ingericht zodat het geautomatiseerde proces als een handschoen past om uw interne procesvoering.

Digipoort controleert de authenticiteit van de verzender van berichten. Dat gebeurt via PKIoverheid-certificaten. Het certificaat is een computerbestand met gegevens over de eigenaar en een digitale sleutel. Overheden en bedrijven die gegevens uitwisselen via Digipoort moeten zo’n certificaat installeren en daarmee hun berichten versleutelen. Met het certificaat wordt onweerlegbaar aangetoond wie de afzender is. Hiermee wordt voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de inhoud.

Om berichten te kunnen verwerken moeten deze voldoen aan berichtspecificaties. Deze zijn voor elke berichtsoort beschikbaar en gebaseerd op open internationale standaarden (meestal XML). Digipoort valideert berichten door te controleren of deze aan de standaard en specificaties voldoen. Zo is het zeker dat ontvangen berichten direct verwerkbaar zijn door de systemen bij de ontvanger. Voor verschillende typen berichten gelden verschillende standaarden, zoals UBL voor e-facturen of XBRL voor financiële rapportages. De software van de verzender moet in staat zijn berichten in het juiste formaat aan te leveren. Op de pagina Berichtenstromen vindt u alle informatie over de specificaties en standaarden per berichtsoort. Op de pagina Koppelvlakken vindt u welk koppelvlak u vervolgens nodig heeft.

Berichten worden verpakt in een digitale envelop en van een adres voorzien, zodat gegevens naar de juiste overheidsorganisatie en het juiste adres verzonden worden. Dit gebeurt op een standaard manier:

 • altijd versleuteld en geverifieerd,
 • indien nodig herhaald aangeboden (als het ontvangende systeem onverwacht niet beschikbaar is),
 • altijd een bericht retour afzender als afleveren niet binnen een bepaalde tijd kan.

Bij Digipoort verloopt de communicatie tussen systemen over een koppelvlak. Hiervoor gelden specificaties op basis van de standaarden: Digikoppeling (WUS en ebMS2) voor overheden en FTP en WUS voor bedrijven.

Verbinding: internet of Diginetwerk

Overheden kunnen gebruikmaken van een VPN-verbinding via internet of via Diginetwerk, het gesloten netwerk voor overheden. Bedrijven kunnen de verbinding met Digipoort leggen via internet.