Main content

Een berichtenstroom is een uitwisseling van gegevens en informatie in de vorm van berichten. Via Digipoort kunt u deze berichtenstromen veilig versturen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende berichtenstromen.

Domein Type bericht Koppelvlak
SBR Inkomstenbelasting WUS
SBR Inkomstenbelasting M-Biljet WUS
SBR Teruggaaf Verzoek Dividendbelasting WUS
SBR Teruggaaf Dividendbelasting Klantregistratie WUS
SBR DividendBelasting Aanvraag Kwalificatiebeschikking  - beschikbaar per 1-1-2024 WUS
SBR DividendBelasting Aangifte Dividendbelasting  - beschikbaar per 1-1-2024 WUS
SBR Verklaring Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto WUS
SBR Verzoek uitstel aangifte WUS
SBR Vennootschapsbelasting WUS
SBR Verzoekwijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting WUS
SBR Verzoekwijziging voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting WUS
SBR Opgaaf Intra communautaire Prestaties WUS
SBR Omzetbelasting WUS
SBR Suppletie Omzetbelasting WUS
SBR Erfbelasting WUS
SBR Schenkbelasting WUS
SBR Loonheffing WUS
SBR Loonheffing Grote Berichten GB3.0
SBR Eerstedagsmelding WUS
SBR Eerstedagsmelding Grote Berichten GB3.0
SBR Melding Mini One-Stop-Shop WUS
SBR One-Stop-Shop melding WUS
SBR Toeslagen Aanvraag Huurtoeslag WUS
SBR Toeslagen Aanvraag Kindgebonden budget WUS
SBR Toeslagen Aanvraag Kinder opvang toeslag WUS
SBR Toeslagen Aanvraag Zorgtoeslag WUS
SBR Toeslagen Aanvraag Zorgtoeslag Tijdelijke Arbeidsmigranten WUS
SBR Toeslagen Burger Afsluiten Zorgverzekering WUS
SBR Toeslagen Doorgeven van veranderingen in huur WUS
SBR Toeslagen Doorgeven van wijzigingen in inkomen WUS
SBR Toeslagen Doorgeven van wijzigingen in inkomen (ZTA) WUS
SBR Toeslagen Opgave wijziging van Kinderopvangtoeslag WUS
SBR Toeslagen Stopzetten Huurtoeslag WUS
SBR Toeslagen Stopzetten Kinder opvang toeslag WUS
SBR Toeslagen Stopzetten Zorgtoeslag WUS
SBR Toeslagen Stopzetten van Zorgtoeslag Tijdelijke Arbeidsmigranten WUS
SBR Toeslagen: ZTA Rekeningafspraak WUS
SBR Country-by-Country Reporting WUS
SBR Mutatie Machtiging WUS
SBR Vooraf Ingevulde Aangifte -verzoek WUS
SBR Servicebericht Aanslag Inkomstenbelasting WUS
SBR Servicebericht Aanslag Vennootschapsbelasting WUS
SBR Servicebericht Aanslag Omzetbelasting WUS
SBR Service Berichten Toeslagen WUS
SBR Vooraf ingevulde aangife WUS
SBR Uitstelbericht voor belastingconsulenten WUS
SBR Factuurspecificatie Motorrijtuigenbelasting voor Grootwagenparkhouders WUS
SBR Teruggaaf Dividendbelasting Terugkoppeling Fiscaalnummer WUS
SBR Teruggaaf Dividendbelasting Beschikking WUS
Financieel Verzekeringsproducten FTP1.6.1
Financieel Pensioenproducten FTP1.6.1
Financieel Bank- en beleggingsproducten FTP1.6.1
Financieel Lijfrentesparen en Eigenwoningsparen FTP1.6.1
Financieel Teruggaveverzoek EU-BTW FTP1.6.1
Financieel Verwerkingsverslagen Financieel FTP1.6.1
Financieel Uitbetaalde bedragen aan derden WUS
Financieel Verwerkingsverslag Uitbetaalde bedragen aan derden WUS
Financieel Digital Platforms Income (DAC7)  - beschikbaar per 1-1-2024 WUS
Financieel Verwerkingsverslag Digital Platforms Income (DAC7)  - beschikbaar per 1-1-2024 WUS
Financieel Payment Service Provider aanlevering grensoverschrijdende betaalgegevens (CESOP) FTP1.6.1
Financieel Payment Service Provider verwerkingsverslag (CESOP) FTP1.6.1
Financieel Lijfrentesparen en Eigenwoningsparen XML FTP1.6.1

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de berichtstroom DAC7? Ga naar de website van de Belastingdienst - EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformen (DAC7) (belastingdienst.nl)

Domein Type bericht Koppelvlak
Financieel DNB_Rapportages GB3.0
Domein Type bericht Koppelvlak
Sociaal eMededelen - Eigenrisicodrager Ziektewet: Aanvragen beschikkingen WUS
Sociaal eMededelen UV - Financiële informatie WW bij Onwerkbaar weer en WW bij Werktijdverkorting WUS
Sociaal eMededelen - Financiële informatie ZW/WAZO WUS
Sociaal eMededelen - Ziektewet WUS
Sociaal eMededelen - WAZO / WetWieg WUS
Sociaal Mutatie Machtiging WUS
Sociaal UWV Verzuimmeldingen WUS
Sociaal UWV WTL Loonkostenvoordeel (24-6-2024) WUS

Meer informatie

Wilt u meer informatie over digitaal verzuim melden en ontvangen van UWV? Ga naar de website van UWV

Domein Type bericht Koppelvlak
SBR Jaarrekening WUS
SBR Jaarrekening met Preparer Extensions WUS
SBR Jaarrekening met Accountantsverklaring WUS
SBR Jaarrekening met Accountantsverklaring en Preparer Extensions WUS
Domein Type bericht Koppelvlak
SBR Jaarrekening WUS
SBR Jaarrekening met Accountantsverklaring WUS
Domein Type bericht Koppelvlak
SBR de Prognose Informatie - DPI Woco WUS
SBR de Verantwoordingsinformatie - DVI Woco WUS
SBR SBR Wonen Jaarrekening WUS
Domein Type bericht Koppelvlak
eProcurement Bestelling-Bevestiging-HRXML WUS
eProcurement Bestelling-Bevestiging-UBL WUS
eProcurement Bestelling-HRXML WUS
eProcurement Bestelling-UBL WUS
eProcurement Budgetcheck-Antwoord-UBL WUS
eProcurement Budgetcheck-Vraag-UBL WUS
eProcurement Factuur-Akkoord-UBL WUS
eProcurement Factuur-HRXML WUS
eProcurement Factuur-UBL WUS
eProcurement Timecard-HRXML WUS
eProcurement E-Factuur-HRXML WUS
eProcurement E-Factuur-UBL WUS
eProcurement Bestelling-Verplichting-UBL WUS