DigiInkoop

DigiInkoop is het inkoopsysteem van de Rijksoverheid om goederen en diensten te bestellen en te factureren. DigiInkoop is te vergelijken met een webwinkel of elektronische handelsplaats. Via het in DigiInkoop ingebouwde bestel- en goedkeuringsproces worden offerteaanvragen of bestellingen bij gecontracteerde leveranciers (bedrijven) geplaatst. Leveranciers ontvangen deze berichten en kunnen vervolgens via DigiInkoop reageren door een offerte te sturen, een order te accepteren, tot levering over te gaan en/of facturen in te dienen.

Wat zijn de voordelen van DigiInkoop?

DigiInkoop vereenvoudigt het bestel- en leveringsproces van goederen en diensten voor de Rijksdienst en de aan de Rijksdienst leverende leveranciers. DigiInkoop maakt het inkoopproces efficiënter (geautomatiseerde verwerking van orders en facturen), makkelijker (een eenduidig systeem), rechtmatiger (verschillende rollen en autorisaties) en professioneler (één compleet systeem). Het werken met één inkoopsysteem binnen de Rijksoverheid resulteert in lagere kosten en betere kwaliteit voor zowel de Rijksdienst als de leveranciers. DigiInkoop draagt bij aan de realisatie van Digitaal 2017 (http://www.digitaleoverheid.nl).

Wat betekent DigiInkoop voor leveranciers?

DigiInkoop automatiseert en stroomlijnt het inkoopproces tussen de Rijksdienst en de leveranciers en vervangt hiermee het 'papieren' proces volledig. Dit houdt in dat leveranciers ook aansluiten op DigiInkoop. Dit kan op 3 manieren:

  1. Door gebruik te maken van het leveranciersportaal.
  2. Door een volledig geautomatiseerde Digipoort verbinding.
  3. Door het aansluiten van uw catalogus of webwinkel.

Ga voor meer informatie over het aansluiten naar de pagina Aansluiten. Als bij aanbestedingen vermeld staat dat gebruik wordt gemaakt van DigiInkoop, dan dient de leverancier een aansluiting op DigiInkoop te hebben.

Wat zijn de kosten van DigiInkoop?

Aan het gebruik van DigiInkoop zijn voor overheden en leveranciers geen kosten verbonden. Als u aansluit op Digipoort dient u rekening te houden met mogelijke kosten.