Main content

De Technische Architectuur Groep heeft een technisch overleg gehouden op 8 september 2021, tijdens de werkgroepbijeenkomst van het Kennisplatform API's. Daarbij hebben de aanwezigen het beheermodel van de API Design Rules (ADR) standaard vastgesteld.

Het ADR beheermodel is gebaseerd op BOMOS. BOMOS is een instrument dat helpt bij de inrichting van het beheer van open standaarden.

API Design Rules bekijken

U kunt de API Design Rules bekijken bij het Centrum voor Standaarden van Logius.

Gecontroleerde groei

De ADR-standaard bevindt zich in de implementatie/groei fase, volgens de verschillende fasen van een standaard die BOMOS onderkent. De eerste versie van de standaard is op 15-10-2019 aangemeld bij het Forum Standaardisatie en op 09-07-2020 op de lijst van verplichte standaarden opgenomen.

Vanuit het Kennisplatform API’s en Logius Centrum voor Standaarden wordt momenteel nog volop aan de API Design Rules gewerkt. De verwachting is dat de standaard nog de nodige ontwikkelingen door gaat maken. Daarnaast komt het gebruik van de API Design Rules pas net op stoom, waardoor er van een volwaardige toepassing bij de beoogde doelgroep nog geen sprake is.

Dit heeft gevolgen voor het beheer van de standaard. Naast de groei in de aantallen toepassingen van de standaard, is ook relevant dat eerst nog minor en major wijzigingen in de standaard op een correcte manier worden doorgevoerd, en er veel informatie beschikbaar is die gebruikers helpt bij de implementatie van de standaard. Daarom is er komende tijd vooral aandacht voor:

  • het in de praktijk bestendigen van het beheer van de standaard
  • gestaag doorontwikkelen van de specificaties zelf
  • bouwen en aanbieden ondersteunende tooling
  • groei in het aantal toepassingen van de standaard
  • monitoring van het gebruik van de standaard
  • groei van de community rond de standaard

Meedoen

Het Centrum voor Standaarden van Logius nodigt belanghebbenden en experts uit om deel te nemen aan het beheer en doorontwikkeling van de verplichte REST-API Design Rules (ADR).

Dit kan op een twee manieren:

  • U kunt issues aanmaken op de Github-pagina met specificaties, of door een mail te sturen aan Logius via api@logius.nl.
  • U kunt deelnemen aan het Technisch Overleg API-standaarden.

Tijdens dit overleg komen verschillende belanghebbenden bijeen om kleine en grotere wijzigen te bespreken en vast te leggen. Dit gebeurt een aantal keer per jaar. De technische overleggen zijn toegankelijk voor zowel overheden als marktpartijen. Aanmelden hiervoor kan via api@logius.nl.

 

Gerelateerde dienst(en)