Main content

Het Kennisplatform API’s raadpleegt deze zomer het werkveld of een aantal extensies op de REST API Design Rules een goede weerspiegeling zijn van ‘best practices’ op API gebied. Ook presenteert het platform een vernieuwd hoofdstuk over Architectuur van de Nederlandse API strategie. De consultatie loopt tot 30 augustus 2021.

 

Net als in 2019 legt het Kennisplatform API's de uitkomst van het werk van zijn werkgroepen voor in een consultatie. In 2021 doen we dat in twee etappes. De eerste consultatie vindt plaats in de zomer. Na de zomer volgt een tweede consultatie. Na afloop van beide consultaties gaan we kijken hoe we de resultaten formeel willen vaststellen.

REST API Design Rules

De REST API Design Rules is binnen de overheid een verplichte standaard. Logius beheert de Design Rules. Het Kennisplatform API heeft op basis van deze standaard een aantal extensies geschreven. Zij hoort nu graag wat het werkveld hier van vindt. Naast reacties op de inhoud vragen we ook om mee te denken over de status. Past een meer informatieve status - waarbij partijen uit de publieke sector de verplichte API Design Rules naar eigen voorkeur kunnen aanvullen met extensies voor hun eigen sector en projecten - of is ook voor de extensies een meer normatieve aanpak wenselijk?

Update API Strategie

Tegelijkertijd met de extensies op de Design Rules, presenteert het Kennisplatform een update op de Nederlandse API strategie. De update van de API Strategie omvat bijvoorbeeld een extra hoofdstuk over Architectuur.

Voor beide stukken geldt dat tekst die niet onder de consultatie valt een grijze achtergrond heeft.

Terugkoppeling

De feedback van het werkveld wordt gebruikt voor het vaststellen van een nieuwe versie van dit document. Tijdens de Open Geodag en het iBestuur congres op 14 en 15 september zullen we de belangrijkste uitkomsten van deze consultatie delen en terugkoppelen hoe we ermee om willen gaan. Daarnaast verwachten we dan de consultatie van een aantal andere onderwerpen aan te kondigen waaronder een geheel vernieuwd hoofdstuk strategie en beleid voor de Nederlandse API strategie.

Meedoen aan de consultatie

Je kunt jouw mening over de extensies en API strategie doorgeven via het online consultatieformulier. Werk je liever met Github, dan kan je een pull request doen op de github repository.

Gerelateerde dienst(en)