PKIoverheid

Bij alle Logius-diensten heeft u een digitaal certificaat van PKIoverheid nodig. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving.

Digitale certificaten zijn een onmisbare schakel in beveiligd internetverkeer. Een certificaat is een legitimatiebewijs van een website of ICT-systeem. Daarnaast bevat het gegevens die nodig zijn voor beveiligd internetverkeer.

Een PKIoverheid-certificaat wordt gebruikt bij:

 • beveiliging van websites
 • authenticatie op afstand
 • rechtsgeldige elektronische handtekeningen
 • versleuteling van elektronische berichten

Succesvolle toepassingen

Overheidsorganisaties gebruiken PKIoverheid services certificaten om op een vertrouwelijke wijze gegevens uit te wisselen met basisregistraties zoals bijvoorbeeld de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Verstrekkingsvoorziening (GBA-V).

Voordelen

 • Exclusief keurmerk van de Staat der Nederlanden.
 • Gebaseerd op Nederlandse wet- en regelgeving en Europese standaarden.
 • Beheer van de standaard door de Rijksoverheid.
 • Regie van incidenten of calamiteiten door de Rijksoverheid.
 • Actief toezicht op de certificatiedienstverleners door de Rijksoverheid.
 • Mogelijkheid om een rechtsgeldige elektronische handtekening te zetten.
 • Eén digitaal certificaat voor meerdere voorzieningen.