Main content

Hulp bij e-factuur sturen naar de overheid

Bent u ondernemer en wilt u hulp bij het sturen van een e-factuur? U kunt terecht bij de Helpdesk e-factureren.

Hoe maak ik een e-factuur voor de Rijksoverheid?

Bent u leverancier van de Rijksoverheid en wilt u e-facturen versturen? Dan kunt u de “Handreiking Basisfactuur Rijk” gebruiken. Hierin staat hoe en welke gegevens in een basis-e-factuur moeten staan. De basis-e-factuur is een factuurrichtlijn. Alle Rijksdiensten kunnen deze e-factuur verwerken en de factuurrichtlijn is in veel situaties toe te passen. Als u de richtlijnen uit de handreiking volgt, maakt dit de verwerking en betaling van de e-factuur bij de betreffende Rijksdienst makkelijker en sneller.

Naast de handreiking zijn er aanvullende documenten die u helpen bij de technische implementatie van e-factureren. In het zip-bestand Technische implementatie basisfactuur vindt u de berichtspecificatie op basis van de OHNL-standaard en een voorbeeldbestand van de basisfactuur.

Meer documenten vindt u op de pagina Documentatie.

Aan wie kan ik een e-factuur sturen binnen de Rijksoverheid?

Alle organisatieonderdelen van de Rijksoverheid die deel uitmaken van een ministerie kunnen e-facturen ontvangen. Om de e-factuur naar de juiste organisatie binnen de Rijksoverheid te sturen, moet u het Organisatie-identificatienummer (OIN) gebruiken.

Hoe kunnen leveranciers e-facturen sturen aan de Rijksoverheid?

De e-Factuurwijzer (online adviestool) geeft aan op welke manier u als leverancier e-factureren aan de Rijksoverheid kunt sturen. De animatie 'Zo verstuurt u e-facturen aan de Rijksoverheid' op de website van de helpdesk e-factureren legt uit hoe u een e-factuur kunt versturen. Daarnaast worden de verschillende mogelijkheden om te e-factureren hieronder uitgelegd.

U kunt aansluiten op het e-factuurportaal om e-facturen te sturen. U logt dan in bij een webportaal om uw factuur in te voeren en te verzenden. E-factureren via het leveranciersportaal is onder andere geschikt voor leveranciers die:

 • kleine volumes facturen versturen (bijvoorbeeld enkele per maand);
 • geen bezwaar hebben tegen handmatig invoer in een portaal;
 • geen extra kosten willen maken voor het versturen van een e-factuur;
 • niet de (technische) mogelijkheden hebben voor een uitgebreide ICT-infrastructuur.

Kosten

Het gebruik van het e-factuurportaal is gratis.

Wilt u uw facturen niet handmatig invoeren? En heeft een geautomatiseerde ICT-infrastructuur, of de mogelijkheid om die op te zetten? Dan kunt u ook rechtstreeks aansluiten op Digipoort. Hiervoor doorloopt u een aansluitproces op Digipoort.

E-factureren via een directe koppeling met Digipoort is geschikt voor leveranciers die:

 • grote volumes facturen versturen (circa meer dan 50 per week);
 • e-facturatie volledig willen automatiseren;
 • rechtstreeks verbinding met Digipoort willen;
 • een uitgebreide geautomatiseerde ICT-infrastructuur hebben, of de mogelijkheid om die op te zetten.

Peppol is een netwerk van leveranciers voor boekhoudsoftware en dienstverleners die afspraken hebben gemaakt over standaardisatie van e-facturen. Zowel voor het sturen van e-facturen tussen bedrijven onderling (business-to-business) als van het bedrijfsleven naar de overheid.

Het Peppol-netwerk maakt het mogelijk om eenvoudig e-facturen te sturen tussen alle aangesloten bedrijven en de overheid.

Hoe werkt Peppol?

De meeste administratiesoftware die Nederlandse bedrijven gebruiken, is geschikt om via het Peppol-netwerk e-facturen te sturen. Het accespoint van de Rijksoverheid converteert uw Peppol-factuur automatisch naar een e-factuur in het overheidsformaat. Daarna wordt uw factuur via Digipoort verzonden naar de betreffende Rijksdienst.

U kunt uw factuur aan de Rijksoverheid ook sturen via een intermediair. Er zijn verschillende dienstverleners die u kunnen helpen. E-factureren via een intermediair is geschikt voor leveranciers die:

 • middelgrote volumes facturen versturen (circa 20 per week);
 • het e-facturatieproces volledig willen automatiseren;
 • geen mogelijkheid hebben om zelf rechtstreeks aan te sluiten op Digipoort, bijvoorbeeld omdat het te complex is om de eigen ICT-infrastructuur aan te passen of op te zetten.

Kosten

Eventuele kosten zijn afhankelijk van uw intermediair.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.