×

De afgelopen week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op de pagina Continuïteit dienstverlening Logius

E-factureren

Bent u een leverancier van de Rijksoverheid? En heeft u na 1 januari 2017 een inkoopcontract met de Rijksoverheid afgesloten? Dan bent u verplicht om elektronisch te factureren. Dit heet ook wel e-factureren.  

Wat is een e-factuur?

Een e-factuur is een gestructureerd digitaal bestand dat elektronisch wordt aangeleverd. Een e-factuur wordt automatisch verwerkt. De handmatige invoer van de factuur in de administratie is dus niet nodig. Facturen die per e-mail gestuurd worden moeten wel handmatig verwerkt worden; dit zijn geen e-facturen. Bekijk voor meer informatie de animatie 'Wat is een e-factuur' op de website van de helpdesk e-factureren.

Eisen aan een e-factuur

Uw e-factuur moet aan dezelfde eisen voldoen als een papieren factuur. Voor  een correcte verzending en ontvangst van een e-factuur gelden afspraken. Zo zijn er technische eisen voor bijvoorbeeld transport en adressering. Stuurt u een e-factuur naar de Rijksoverheid? Dan moet u ook het organisatie-identificatienummer (OIN) van de betreffende Rijksdienst op de e-factuur zetten.

Voor wie is e-factureren?

E-factureren is voor iedereen die facturen verstuurt of ontvangt. Alle onderdelen van de Rijksoverheid kunnen e-facturen ontvangen en verwerken.

Bent u leverancier aan de Rijksoverheid en wilt u e-facturen versturen? Als u de e-Factuurwijzer invult, ziet u in 5 minuten wat u als ondernemer moet doen om e-facturen te kunnen versturen naar de Rijksoverheid.

Lees meer over mogelijkheden

Voordelen

  • Gemakkelijker: de verwerking verloopt geautomatiseerd.
  • Sneller: de papierstroom blijft achterwege.
  • Nauwkeuriger: geen fouten door digitale verwerking.
  • Goedkoper: geen print- en portokosten.
  • Milieuvriendelijker: minder papierverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

Status

Beschikbaar voor leveranciers van organisaties met een publieke taak

Categorie

Gegevensuitwisseling

Vragen?

Neem contact met ons op via: www.helpdesk-efactureren.nl