Main content

Wat is BSNk PP?

BSNk PP staat voor 'BSN-koppelregister polymorfe pseudoniemen'. Het is een voorziening die het mogelijk maakt om publieke en private authenticatie- en machtigingsmiddelen te gebruiken in het publieke domein.

Het biedt de mogelijkheid om authenticatie op betrouwbaarheidsniveau hoog uit te voeren om de privacy en de veiligheid van de burger bij het inloggen te waarborgen. Deze voorziening wordt opgenomen in de toekomstige Wet Digitale Overheid (WDO).

Voor wie is BSNk PP?

BSNk PP is beschikbaar voor organisaties, die voor een publieke taak, als een authenticatiedienst, middelenuitgever, toegangsdienst, makelaar, machtigingenregister of als eIDAS-berichtenservice optreden.