Main content

Weg zijn de verschillende versies en de achterhaalde voorbeelden. Logius heeft een nieuwe, allesomvattende versie van het BOMOS-model gepubliceerd. Hierdoor wordt het makkelijker en overzichtelijker om uw eigen standaard of stelsel te ontwikkelen en beheren volgens het bekende model.

Wat kunt u met BOMOS?

BOMOS is een model dat lezers strategische inzicht en praktische tips geeft om zelf een succesvolle standaard te maken en beheren. De nieuwe versie van BOMOS bestaat uit drie onderdelen. In Deel 1: het fundament, leest u de basis van BOMOS. Heeft u bijvoorbeeld al nagedacht over de visie van uw standaard? De architectuur? Of het oprichten van een online community?

Deel 2: de verdieping helpt u om een aantal onderwerpen nauwer uit te werken. U leest bijvoorbeeld over kosten en baten, hoe u een standaard ‘open’ houdt, hoe Linked Data kan helpen en hoe u anderen stimuleert om gebruikt te maken van uw standaard.

Ten slotte presenteert BOMOS aanvullende modules. Dit zijn aanvullingen op het model over specifieke onderwerpen. Zo heeft Logius een module gemaakt waarin u leest hoe u met BOMOS een afsprakenstelsel kunt maken en beheren.

Nieuw, maar op dezelfde basis

In de nieuwe versie zijn de verschillende BOMOS-varianten samengevoegd. Het Beheer en Ontwikkel Model (het activiteitendiagram) is ongewijzigd overgenomen. Daarnaast is het levensfasenmodel vanuit BOMOS 2i toegevoegd en zijn er nieuwe rolbeschrijvingen gemaakt op basis van de recente NEN norm (7522:2021). Ook enkele praktijkvoorbeelden, links en tools zijn geactualiseerd.

Uit de community

In de afgelopen jaren heeft Logius bijeenkomsten gehouden en gesprekken gevoerd over het gebruik van BOMOS. Daaruit kwam de duidelijke wens naar voren om een nieuwe versie van BOMOS te maken, die al het andere zou vervangen. De BOMOS Klankbordgroep verzameld doorlopend gebruikersverhalen en wensen van BOMOS-gebruikers. Heeft u vragen of opmerkingen? Praat mee over BOMOS op de Github-pagina.

Gerelateerde dienst(en)