Main content

De iOS versie van de MijnOverheid Berichtenbox app heeft onlangs een 100% score gekregen op het gebied van toegankelijkheid. Een mooie mijlpaal in ons streven om de Logius dienstverlening volledig toegankelijk te maken voor gebruikers met een beperking.

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Logius gelooft in een overheid die altijd, overal en voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk is. Daarom bieden we burgers, bedrijven en publieke organisaties producten en diensten om digitaal zaken te regelen met de overheid.

Toegankelijkheid Logius apps

Logius heeft de afgelopen tijd grote stappen gezet in het toegankelijk maken van haar apps voor burgers. De iOS versie van de Berichtenbox app heeft nu de A-status gekregen. De Berichtenbox versie voor Android en de DigiD app scoren ook goed op het gebied van toegankelijkheid, maar om ook de A-status te krijgen moeten er nog enkele stappen gezet worden.

Hoe wordt een app beoordeeld?

Om inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van apps, maar ook van websites, laat Logius regelmatig testen uitvoeren door een onafhankelijk testbureau. Die voeren een zogenaamde WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) test uit. In de WCAG zijn de standaard richtlijnen voor toegankelijkheid vastgelegd.

Aan de hand van de testresultaten krijgt een app of website een D, C, B of A status. De Berichtenbox app heeft na de laatste test de A-status gekregen. De Android-versie van de Berichtenbox app en de DigiD app hebben na de meest recente test een B-status gekregen. Dit betekent dat ze gedeeltelijk voldoen aan alle eisen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de benodigde aanpassingen en het streven is dat ook deze apps zo snel mogelijk een A-status krijgen.

Wettelijke eisen

Sinds 1 juli 2018 is het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' van kracht. In het Besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring.

Op de website www.toegankelijkheidsverklaring.nl staat het volledige register van toegankelijkheidsverklaringen voor alle overheidswebsites. Hier kunnen ook alle testresultaten ingezien worden en welke acties er genomen worden om de toegankelijkheid te verhogen. Bekijk ook alle toegankelijkheidsverklaringen van de websites en apps van Logius

Gerelateerde dienst(en)