Main content

Logius gunde woensdag 8 september definitief de opdracht voor de herbouw, migratie, doorontwikkeling en beheer van Digipoort aan Capgemini Nederland B.V.

Op 14 september is het contract formeel getekend in het bijzijn van onder andere de directeur van Logius en de Secretaris-generaal van het ministerie van BZK. Vervolgens zijn de uitvoeringswerkzaamheden van start gegaan.

Met deze opdracht investeert Logius in een toekomstvaste en flexibele digitale overheid, die gebruik maakt van hedendaagse technologieën. De gunningsbeslissing is daarmee een belangrijke mijlpaal voor Logius.

Digipoort

Capgemini gaat samen met Logius de nieuwe Digipoort herbouwen. Dat doen wij op basis van een microservices-architectuur op een containerplatform, dat draait binnen de overheiddatacenters (ODC’s).

De overeenkomst gaat echter niet alleen om herbouw en migratie van de huidige Digipoort naar de nieuwe Digipoort. Het gaat ook om verdere beheer en de doorontwikkeling. Capgemini en Logius werken samen volgens de SAFe-bij-Logius werkwijze.

De belangrijkste functionaliteiten van Digipoort zijn:

  • generieke koppelvlakken
  • berichtverwerking voor diverse berichtstromen zoals financiële aangiftes, ziek- en betermeldingen en e-facturen
  • digipoort Machtigingsvoorziening
  • logging en monitoring
  • diverse portalen voor aanleveren en aansluiten

Lees meer over de Digipoort

Raamovereenkomst Applicatiediensten domein Gegevensuitwisseling

De beoordeling en gunning verliep via een minicompetitie binnen de Raamovereenkomst Applicatiediensten domein Gegevensuitwisseling. Onder deze raamovereenkomst zijn nog twee andere opdrachten gegund:

 

Gerelateerde dienst(en)