Main content

Logius heeft donderdag 24 december de opdracht voor de Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers (BBO) definitief gegund aan CGI. Deze opdracht heeft betrekking op de nieuwbouw en vervolgens migratie van de BBO, en daarna het beheer en de verdere doorontwikkeling ervan. De gunningsbeslissing voor de BBO is een belangrijke mijlpaal voor Logius.

Over de Berichtenbox

De Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers (BBO) is de persoonlijke, digitale brievenbus van burgers en straks ook van ondernemers. Hierin ontvangen burgers post van organisaties zoals de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV. Ook gemeenten, pensioenfondsen en landelijke organisaties maken gebruik van de Berichtenbox.

Raamovereenkomst applicatiediensten domein gegevensuitwisseling

De beoordeling en gunning heeft plaatsgevonden in een minicompetitie onder de raamovereenkomst applicatiediensten domein gegevensuitwisseling. Waarbij alle vier contractanten een aanbieding hebben gedaan.

De andere onderdelen in de aanbesteding applicatiediensten voor het domein gegevensuitwisseling zijn: de Digipoort Basis Applicatie, Machtigen (onderdeel van Digipoort) en SWIFT. Het uitzetten van opdrachten onder de raamovereenkomst applicatiediensten domein gegevensuitwisseling voor deze onderdelen loopt nog.

Gerelateerde dienst(en)