Main content

Het heeft veel voordelen als je kunt zien welke van je persoonlijke gegevens met welke overheidsorganisaties zijn gedeeld. En sinds enige tijd kan dit! Arnold Leemans, productmanager bij Logius, legt uit welke voordelen dat zijn. Hij is nauw betrokken bij het ontwikkelen van de website ‘MijnOverheid’ en de app ‘MijnGegevens’.

Voorheen moest je een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente, als je wilde zien welke overheidsorganisaties jouw persoonsgegevens delen die in de Basisregistratie Personen staan. Nu kun je ze gewoon op je telefoon of pc inzien en controleren. Logius ontsluit de gegevens uit de Basisregistratie Personen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), ook onderdeel van BZK, voert de regie over het veilige en betrouwbare gebruik ervan. RvIG, Logius en BZK werkten samen om dit mogelijk te maken.

“Het idee achter MijnOverheid en de MijnGegevens-app is dat we zoveel mogelijk basisregistraties ontsluiten die de overheid heeft, zodat je er heel makkelijk inzicht in krijgt”, vertelt Arnold. “Website en app horen bij elkaar en laten hetzelfde zien. Er is al heel wat zichtbaar: een stuk of tien registers in MijnOverheid, zoals inkomen, adres, diploma’s, kenteken, WOZ-waarde en energielabel van je huis. Al die gegevens zijn al ergens geregistreerd. We maken dus geen kopie van de gegevens. Je kunt het zien als een portaal.”

Foto van Arnold Leemans

Arnold Leemans

Productmanager bij Logius

foto: Wiebe Kiestra

Wat heeft de burger eraan?

“Het is heel handig om alles op één plek te kunnen vinden en inzien. Een mooi voorbeeld is de pilot die we onlangs gehouden hebben. Burgers die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, kunnen nu met behulp van MijnOverheid veel makkelijker data aanleveren dan eerder. Het proces hiervoor was erg omslachtig: je moest kopietjes maken, e-mails sturen, informatie verzamelen, om te kunnen aantonen dat je inkomen niet te hoog is. Maar dat inkomen is al inzichtelijk bij MijnOverheid. In plaats van dat je weer een kopie moet maken en opsturen naar de woningcorporatie, hebben we het mogelijk gemaakt dat je gegevens automatisch te zien zijn voor de corporatie. Voor de burger maar ook voor de woningcorporaties betekent het lastenverlichting. En er is minder kans op fraude, omdat het veel beter aantoonbaar is waar de gegevens vandaan komen. Dit was een pilot met drie woningcorporaties en alle partijen waren héél enthousiast.”

Waarom doet Logius dit?

“We vinden het belangrijk om aan vertrouwen en transparantie te werken. MijnOverheid en de MijnGegevens-app helpen daarbij. Een eerste stap is om makkelijk zichtbaar te maken welke gegevens de overheid deelt en wat ze ermee doet. Nou wil ik niet zeggen dat het hiermee goed komt, maar het is wel een stapje in de goede richting. Een volgende stap die we aan het ontwikkelen zijn, is dat de burger de regie en controle op zijn gegevens krijgt. Hij of zij kan bijvoorbeeld straks zeggen: ‘Ik wil niet dat deze gegevens gedeeld worden met die organisatie’. Dat kan overigens alleen als niet wettelijk geregeld is dat die gegevens verstrekt mogen worden aan een bepaalde overheidsorganisatie.”

Er is minder kans op fraude, omdat het veel beter aantoonbaar is waar de gegevens vandaan komen.

Waar ben je het meest trots op?

“Op de combinatie van gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid van MijnOverheid en de MijnGegevens-app. We werken bijvoorbeeld veel met burgerpanels om te komen tot een zo logisch en gebruiksvriendelijk mogelijke app en website. Op basis van de feedback passen we de zaken aan. Een voorbeeld. Om de mogelijkheden te verbeteren bij het machtigen van iemand in MijnOverheid, hadden we bedacht om bepaalde gegevens te clusteren in thema’s. Alles wat met financiën te maken heeft, berichten van de Belastingdienst, inkomensgegevens van de Belastingdienst, de WOZ-waarde van je huis onder één thema. Dat leek ons logisch, want dat hoort bij elkaar. Maar in het panel bleek dat de gebruikers het helemaal niet begrepen. Dat gaan we dus op een andere manier doen. Verder gaat het natuurlijk om privacygevoelige informatie. Elke nieuwe ontwikkeling toetsen we uitvoerig op privacy- en securityaspecten.”

Buurman

De ontwikkeling van MijnOverheid en de MijnGegevens-app staat natuurlijk niet stil. Logius is nu ‘De berichten over je buurt’ aan het ontwikkelen. Arnold: “Wanneer je buurman bijvoorbeeld een vergunning ergens voor aanvraagt kun je het ook in MijnOverheid zien. Je kunt dan instellen binnen welke straal je inzage wilt hebben. Begin volgend jaar is het ook mogelijk om aan te geven of je daarop geattendeerd wilt worden. Je krijgt dan een melding als je buurman een vergunning aanvraagt. Dat kan heel handig zijn.”

Download

U kunt de MijnGegevens app downloaden in de Apple App Store en Google Playstore via onderstaande links.

App Store  Google Play

Logo MijnGegevens app