Main content

Iedere burger en elk bedrijf moet eenvoudig gebruik kunnen maken van online overheidsdiensten. Alle overheidsmedewerkers hebben daar een verantwoordelijkheid in, zegt Kristian Mul, product owner Digitoegankelijk bij Logius.

4,5 miljoen mensen met een beperking

“Wist je dat 25% van de Nederlandse bevolking één of meer beperkingen heeft? Dat zijn ongeveer 4,5 miljoen mensen. Bij Logius willen we het ook voor hen eenvoudig maken om DigiD, MijnOverheid en andere online overheidsdiensten te gebruiken”, zegt Kristian. “Maar eigenlijk moet dat voor iedereen zo makkelijk mogelijk zijn. Als iemand zijn of haar arm breekt, kan het tijdelijk ook lastiger zijn om de telefoon te bedienen.”

23 september 2020 was een belangrijke datum. Sinds die dag moeten alle websites van overheidsorganisaties voldoen aan specifieke eisen.

Wettelijke richtlijnen

Voor de toegankelijkheid van overheidssites gelden al een paar jaar wettelijke richtlijnen. Maar 23 september 2020 was een belangrijke datum. Sinds die dag moeten alle websites van overheidsorganisaties voldoen aan specifieke eisen. Video’s moeten bijvoorbeeld worden ondertiteld voor mensen met een auditieve beperking. En webpagina’s moeten logisch worden ingedeeld, zodat mensen met een visuele beperking er makkelijk doorheen kunnen bewegen met de tabtoets.

Sinds september 2020 moeten organisaties ook aangeven hoe ver ze zijn met de toegankelijkheid van hun websites. “Daarvoor gelden vijf statussen”, legt Kristian uit. “Het lijkt een beetje op het energielabel. Die status wordt vermeld in een toegankelijkheidsverklaring, die iedereen kan bekijken. Vervolgens moeten ze de verklaring elk jaar updaten. Iedereen kan zo de voortgang volgen. Dat stimuleert overheidsorganisaties om hun sites echt te verbeteren.”

Kenniscentrum om overheden te helpen

De ene eis is volgens Kristian makkelijker uit te voeren dan de andere. “Daarom hebben we namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een kenniscentrum opgezet, om overheden te helpen. Via verschillende kanalen – zoals de websites digitoegankelijk.nl en toegankelijkheidsverklaring.nl, een nieuwsbrief en webinars – informeren we medewerkers van allerlei overheidsinstanties. Ook ondersteunen we ze met advies.”

In de tweede helft van 2020 publiceerden overheidsorganisaties in totaal ruim 2.500 toegankelijkheidsverklaringen. “Overheden zijn dus echt bezig met het toegankelijker maken van hun sites”, zegt Kristian. “Sommige organisaties zijn daar zelfs heel ver mee. Bij die organisaties realiseren allerlei medewerkers zich dat zij een verantwoordelijkheid hebben om de websites te verbeteren. Niet alleen IT- of communicatiemedewerkers. Inkopers stellen eisen bij het inkopen van webdesign. Juristen controleren of de sites aan de wettelijke eisen voldoen. Iedereen voelt zich verantwoordelijk. Dat is belangrijk. Want digitale toegankelijkheid is een zaak vóór iedereen, maar ook ván iedereen.”