Main content

Mensen die ziek zijn of een beperking hebben weer perspectief geven op werk. Dat doet Robidus, dienstverlener in sociale zekerheid. Het is belangrijk dat gezondheidsgegevens van deze mensen niet op straat liggen. Rik Verhoog, businessunitmanager bij Robidus: “Daarom gebruiken we het UWV-werkgeversportaal met eHerkenning.”

Extra slot op de deur

Een voorbeeld. Maria heeft een handicap en daarom afstand tot de arbeidsmarkt. Robidus vindt een geïnteresseerde werkgever en vraagt subsidie voor Maria aan via het UWV werkgeversportaal. In deze aanvraag staan alle gegevens van Maria, ook over haar beperking. De werkgever verklaart hiermee recht te hebben op de subsidie. Maria wil natuurlijk niet dat onbevoegden die informatie inzien. Om de persoonlijke gegevens van werknemers zoals Maria nog beter te beschermen, kunnen bedrijven nu op het werkgeversportaal inloggen met eHerkenning. Verhoog, bij Robidus verantwoordelijk voor het SV Service Center dat premies en subsidies aanvraagt: “Het is goed om een extra slot op de deur te hebben voor gezondheidsgegevens van werknemers.”

Belangrijker dan je bankgegevens

Als je eHerkenning eenmaal hebt, is het inloggen zo geregeld, vertelt Verhoog. “Onze medewerkers zijn gemachtigd via de werkgevers voor wie zij werken. Als zij inloggen met eHerkenning, ontvangen ze een sms'je via hun mobiele telefoon met een extra veiligheidscode die ze intikken in het portaal. Ik vind de overgang naar eHerkenning een goede zet van het UWV. We hebben het over informatie die misschien nog wel belangrijker is dan je bankgegevens. Die moet gewoon 100 procent veilig zijn.”

De overgang naar eHerkenning is een goede zet; het gaat over informatie die misschien wel belangrijker is dan je bankgegevens.

Niet tot het laatste moment wachten

Nu is het UWV werkgeversportaal ook nog toegankelijk met de oude inlogmethode: een gebruikersnaam en wachtwoord. Maar vóór november 2019 moeten alle 175.000 werkgevers en intermediairs zoals Robidus die het UWV-werkgeversportaal gebruiken op eHerkenning zijn overgeschakeld. Verhoog verwacht een run op het inlogmiddel. “We zeggen tegen werkgevers dat ze niet tot het laatste moment moeten wachten. De aanvraagprocedure kost tijd en alle bestuurders uit de oprichtingsakte moeten ervoor tekenen. Bovendien is het beter om nu al veilig in te loggen met eHerkenning. Ons advies is dan ook: verdiep je op tijd in de aanvraagprocedure en zorg dat je de formulieren compleet hebt. Anders heb je in november geen toegang meer tot het werkgeversportaal.”

Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl.

Meer weten?

Met eHerkenning loggen bedrijven en ondernemers in bij alle aangesloten overheidsorganisaties. Meer weten? Ga naar www.logius.nl/diensten.