Digimelding

Voor de aansluiting doorloopt u drie fasen. De fasen staan hieronder in het kort beschreven. In het stappenplan aansluiten vindt u meer details. In de Digimelding aansluitkit vindt u alle benodigde documentatie om aan te sluiten op Digimelding webservice.

Fase 1: Voorbereiden

In deze fase maakt u afspraken met de basisregistratie(s) waarop u wilt gaan terugmelden. U besluit of u Digimelding webservice en/of Digimelding portaal gaat gebruiken en vraagt dit vervolgens aan. U bereidt zich voor op de aansluiting op Digimelding en het terugmeldproces binnen uw organisatie. en. 
Het eindproduct van deze fase is een plan van aanpak voor de aansluiting.

Fase 2: Inrichten

In deze fase gaat u over tot eenmalige technische aansluiting en inbedding in uw organisatie. Eindproduct van deze fase is een werkende aansluiting op Digimelding, waarmee u vervolgens terugmeldingen kunt versturen naar aangesloten basisregistraties.

Sluit u aan op Digimelding webservice, dan regelt u in deze fase een PKI-overheidscertificaat en maakt u of uw leverancier gebruik van de aansluitkit voor de technische aansluiting. Als u aansluit op Digimelding portaal, dan  regelt u in deze fase ook  een eHerkenning-middel (minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 is verplicht bij gebruik van Digimelding portaal).

Fase 3: Toepassen

In deze fase gaat u met uw technische Digimelding-aansluiting terugmeldingen versturen naar basisregistraties. Eindproduct van deze fase is het versturen van terugmeldingen via Digimelding.