Main content

Wat doet Logius?

Logius heeft de rol van Policy Authority (PA) van PKIoverheid.

De taken van Logius zijn:

  • het leveren van bijdragen voor de ontwikkeling en het beheer van het normenkader dat aan de PKI (Public Key Infrastructure) voor de overheid ten grondslag ligt, het zogeheten Programma van Eisen.
  • het proces van toetreding door TSP's (Trust Service Providers) tot de PKI voor de overheid begeleiden en voorbereiden van de afhandeling.
  • het toezicht houden op en controleren van de werkzaamheden van TSP's die onder de root van de PKI voor de overheid certificaten uitgeven.

Wat doet uw certificatiedienstverlener (TSP)?

Met vragen, meldingen en klachten over een PKIoverheid-certificaat kunt u terecht bij de certificatiedienstverlener waar u uw PKIoverheid-certificaten heeft aangeschaft.

Certification Practice Statement

In het Certification Practice Statement (CPS) van PKIoverheid staat welke procedures en maatregelen PKIoverheid hanteert bij de uitgifte van de stamcertificaten, het intermediair certificaat, de domeincertificaten en de TSP-certificaten.

Het CPS biedt informatie aan vertrouwende partijen en certificaathouders over de manier waarop de dienstverlening van PKIoverheid is ingericht. De kwaliteit van deze dienstverlening ligt ten grondslag aan het vertrouwen dat in het PKIoverheid stelsel kan worden gesteld. Hierbij is ook de relatie met de TSP's van belang. De voorwaarden waaronder TSP's deel kunnen nemen aan het PKIoverheid-stelsel is in het CPS op hoofdlijnen beschreven.

Kijk voor meer informatie over het Certification Practice Statement op https://cps.pkioverheid.nl

Webtrust

Het WebTrust-zegel is verleend na een door KPMG uitgevoerde audit van de hiĆ«rarchische structuur van de PKIoverheid tegen de internationale standaard. Het zegel toont aan dat de hiĆ«rarchische structuur van de PKIoverheid voldoet aan de in de WebTrust-standaard gestelde eisen.