Main content

De uitgifte van PKIoverheid publiek vertrouwde webserver (SSL/TLS) certificaten zal worden gestopt. Dit heeft de Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 13 september 2021 besloten. Hierover is al eerder door ons gecommuniceerd

Vervangende certificaten

Het gaat hier om certificaten die zijn uitgegeven onder de zogeheten server ‘CA2020’. U kunt nog steeds CA2020 certificaten kopen. Deze zijn dan slechts geldig tot 5 december 2022.

Vanaf 30 september 2022 stoppen KPN en QuoVadis definitief met de verkoop van CA2020 certificaten. U zult dus tijdig vervangende certificaten moeten aanschaffen. Neem hiervoor contact op met uw certificaatleverancier.

De uitgifte van andere type PKIoverheid certificaten (Private servercertificaten, Private Digipoort, eSeal, Groeps-, Persoonlijke en Beroepscertificaten) wordt ongewijzigd voortgezet.

Gerelateerde dienst(en)