Main content

Op deze pagina leest u hoe u als particulier of ondernemer uw intermediair kunt machtigen voor de Belastingdienst en hoe u deze machtigingen kunt inzien. Bent u intermediair of werkgever? Dan leest u op deze pagina hoe u een machtiging kunt aanvragen voor het UWV. En hoe kunt u dit weer intrekken.

Bent u intermediair of werkgever? Kijk dan hieronder hoe u gemachtigd kunt worden voor het digitaal ophalen van berichten en gegevens bij de Belastingdienst en UWV.

U bent particulier of ondernemer

Belastingdienst

Maakt u voor uw belastingzaken gebruik van een intermediair? Dan kunt u deze intermediair machtigen voor het ontvangen van digitale gegevens vanuit de Belastingdienst die u ook op papier ontvangt. U kunt uw intermediair ook machtigen voor het zien van uw gegevens in de vooraf ingevulde belastingaangifte. Een intermediair is bijvoorbeeld uw boekhouder, administratiekantoor, belastingadviseur of accountant.

Machtiging per jaar of doorlopend

U kunt een machtiging afgeven voor één aangiftejaar of toeslagjaar. Soms kunt u ook een doorlopende machtiging afgegeven. Die is geldig totdat u of uw intermediair het weer opzegt.

U kunt uw intermediair per aangiftejaar of toeslagjaar machtigen voor:

 • Serviceberichten Aanslag over de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de btw 
 • Serviceberichten toeslagen
 • Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte

U kunt uw intermediair doorlopend machtigen voor:

 • inkomstenbelasting
 • btw
 • vennootschapsbelasting
 • toeslagen

Bekijk op de website van de Belastingdienst meer informatie over de Doorlopende machtiging per belastingmiddel.

U kunt uw intermediair eenmalig voor onbepaalde tijd machtigen voor:

 • Factuurspecificatie Motorrijtuigenbelasting grootwagenparkhouder

Registratie van de machtiging

Om een machtiging te registreren moeten u en uw intermediair een aantal handelingen verrichten:

 • Uw intermediair stuurt met zijn software een aanvraag voor de registratie van een machtiging.
 • U ontvangt van dit machtigingsverzoek een brief van de Belastingdienst. Deze aanvraag moet u vervolgens goedkeuren. Hoe u dat doet staat in die brief.
 • U beslist voor elke soort belasting en per aangiftejaar of u akkoord gaat met de registratie van uw machtiging. Bij een doorlopende machtiging geeft u eenmalig toestemming voor de registratie van uw machtiging voor de komende jaren. Totdat u de machtiging weer intrekt.

Bewaar de brieven goed

Bewaar de machtigingsbrieven die u van de Belastingdienst ontvangt goed. U heeft dan altijd de intrekkingscode. Deze heeft u nodig wanneer u de registratie van de machtiging weer wilt intrekken.

Herkent u de intermediair niet?

Als u in de brief de naam van de intermediair niet herkent, neem dan contact op met uw eigen intermediair. Kloppen de gegevens in de registratiebrief niet? Stuur de brief dan naar Logius. Hoe u dat doet staat in die brief. Daarmee wordt de registratie van de machtiging afgewezen.

U kunt op elk moment uw (doorlopende) machtiging voor de Belastingdienst intrekken. Bijvoorbeeld als u overstapt naar een andere intermediair, of geen gebruik meer maakt van de dienstverlening van de intermediair.

Digitaal uw machtiging intrekken

Om uw machtigingen te kunnen intrekken, logt u in met uw DigiD via de webfunctionaliteit Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen.

Machtiging intrekken via brief

U gebruikt hiervoor de brief die u heeft ontvangen van de Belastingdienst ‘Registratie machtiging intermediair’ of de ‘Registratie doorlopende machtiging intermediair '. Bent u deze brief kwijt, of kunt u deze om andere reden niet gebruiken? Gebruik dan het formulier van Logius.

Als u van intermediair verandert

Als u overstapt naar een andere intermediair, dan wilt u misschien dat de nieuwe intermediair de digitale berichten krijgt, en uw oude intermediair niet meer.  Er zijn 2 situaties mogelijk:

Uw vorige intermediair behandelt oude aangiftejaren, uw nieuwe intermediair doet nieuwe jaren

U hoeft alleen akkoord te gaan met de registratie van de machtiging voor Serviceberichten Aanslag van uw nieuwe intermediair. Uw vorige intermediair kan alleen oude jaren zien. Had uw oude intermediair een doorlopende machtiging dan moet u die wel intrekken.

Uw nieuwe intermediair behandelt ook oude aangiftejaren

U trekt de registratie van de (doorlopende)machtiging van uw vorige intermediair in. Daarna vraagt uw nieuwe intermediair een (doorlopende)machtiging aan. U krijgt een brief over deze aanvraag.

Uw machtigingen inzien als particulier

Uw machtigingen als particulier zijn geregistreerd op uw burgerservicenummer (BSN) en op het KVK-nummer van uw intermediair.

Om uw machtigingen te kunnen inzien, logt u in met uw DigiD via de webfunctionaliteit Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen.

Uw machtigingen inzien van uw organisatie

Uw machtigingen zijn geregistreerd op uw RSIN en op het KVK-nummer van uw intermediair. Op dit moment is het nog niet mogelijk om uw machtigingen zelf in te zien. Zodra dit mogelijk is kunt u via de web functionaliteit Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen met eHerkenning inloggen om uw machtigingen in te zien.

UWV

U kunt via UWV Digipoort momenteel brieven ontvangen over de volgende onderwerpen:

 • Ziektewet (ZW)
 • Zwanger (WAZO)
 • Eigenrisicodrager Ziektewet: Aanvragen beslissingsschikking
 • Eigenrisicodrager Ziektewet: Inkoopdiensten
 • Financiële informatie Ziektewet/WAZO
 • WW bij onwerkbaar weer en WW werktijdverkorting

Een werkgever kan zichzelf of een intermediair machtigen om de brieven digitaal te kunnen ontvangen. Deze machtiging wordt aangevraagd bij Logius. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de Aansluitsuite Digipoort van Logius waar u een account voor nodig heeft.

Bij de machtigingsbrief zit ook een intrekkingsformulier. Met het intrekkingsformulier kunt u een machtiging voor een dienst intrekken. Hierdoor wordt de machtiging in het abonnementenregister bij Logius op inactief gezet. Het intrekken kan op een aantal manieren. 

 1. Intrekkingscode invoeren of QR-code scannen. Werkgevers of intermediairs kunnen in hun softwarepakket een intrekkingscode invoeren of de QR-code scannen om een machtiging voor een dienst in te trekken.
 2. Intrekkingsformulier opsturen naar Logius. Hiervoor moet de werkgever het intrekkingsformulier opsturen naar Logius. 
 3. Bellen met Logius om een machtiging voor een dienst in te trekken. Als een werkgever het intrekkingsformulier niet meer heeft, dan kan hij een kopie van het intrekkingsformulier opvragen bij UWV via servicedesk.digizsm@uwv.nl.

U bent intermediair of werkgever

Belastingdienst

Als uw klant u gemachtigd heeft voor het doen van bijvoorbeeld de belastingaangifte dan kunt u digitaal de gegevens krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst op papier naar uw klant stuurt. U moet de machtiging zelf aanvragen via uw software. Uw klant moet vervolgens akkoord gaan met uw aanvraag.

Lees meer op de pagina Machtigingen Belastingdienst voor intermediairs.

U kunt op elk moment een registratie van een machtiging intrekken met uw software. Ook uw klanten kunnen de registratie op elk moment intrekken, bijvoorbeeld als zij overstappen naar een andere intermediair.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de machtigingen zelf in te trekken. Zodra dit mogelijk is kunt u via de web functionaliteit Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen met eHerkenning inloggen om uw machtigingen in te trekken.

Lees meer op de pagina Machtigingen Belastingdienst voor intermediairs.

UWV

U kunt via UWV Digipoort momenteel brieven ontvangen over de volgende onderwerpen:

 • Ziektewet (ZW)
 • Zwanger (WAZO)
 • Eigenrisicodrager Ziektewet: Aanvragen beslissingsschikking
 • Eigenrisicodrager Ziektewet: Inkoopdiensten
 • Financiële informatie Ziektewet/WAZO
 • WW bij onwerkbaar weer en WW werktijdverkorting

Een werkgever kan zichzelf of een intermediair machtigen om de brieven digitaal te kunnen ontvangen. 

Een werkgever of intermediair vraagt een machtiging aan voor een dienst. Deze machtigingsaanvraag wordt gedaan bij Logius. Dagelijks verstuurt Logius alle machtigingsaanvragen naar UWV. UWV maakt vervolgens een machtigingsbrief inclusief een intrekkingsformulier aan. Dit wordt via de post verstuurd naar het vestigingsadres van de werkgever. In de machtigingsbrief staat een QR-code en een activeringscode. Een werkgever geeft de QR-code of activeringscode eventueel door aan de intermediair zodat die de machtiging kan activeren.

Bij de machtigingsbrief zit ook een intrekkingsformulier. Met het intrekkingsformulier kan een machtiging voor een dienst worden ingetrokken. Hierdoor wordt de machtiging in het abonnementenregister bij Logius op inactief gezet. Het intrekken kan op een aantal manieren. 

 1. Intrekkingscode invoeren of QR-code scannen. Werkgevers of intermediairs kunnen in hun softwarepakket een intrekkingscode invoeren of de QR-code scannen om een machtiging voor een dienst in te trekken.
 2. Intrekkingsformulier opsturen naar Logius. Hiervoor moet de werkgever het intrekkingsformulier opsturen naar Logius. 
 3. Bellen met Logius om een machtiging voor een dienst in te trekken. Als een werkgever het intrekkingsformulier niet meer heeft, dan kan hij een kopie van het intrekkingsformulier opvragen bij UWV via servicedesk.digizsm@uwv.nl.