Main content

SBR (Standard Business Reporting) is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, zoals jaarrekeningen, vastgoedtaxaties en belastingaangiften.

Voor wie is het?

SBR is voor ondernemers en (financieel) intermediairs, zoals accountants en vastgoedtaxateurs, die gegevens aanleveren aan de overheid en financiële instellingen. SBR is de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de Belastingdienst, KVK en de banken.

Voordelen van SBR

Standard Business Reporting is de digitale oplossing om op een makkelijke, betrouwbare en eenduidige manier digitaal verantwoordingsinformatie uit te wisselen. Dankzij SBR kunt u actuele (financiële) informatie rechtstreeks vanuit uw eigen administratie aanleveren bij partijen zoals de Belastingdienst of KVK. Dat scheelt niet alleen tijd en geld, maar u weet ook dat de data via SBR veilig en betrouwbaar wordt uitgewisseld.

Lees meer over de voordelen van SBR

Hoe werkt SBR?

SBR draait om gegevens, processen en techniek en daarbij is het sleutelwoord standaardisatie. De 3 elementen van SBR zijn:

  1. Er wordt gebruikgemaakt van een standaard gegevenswoordenboek: de Nederlandse Taxonomie (NT). In de NT worden definities van begrippen, zoals jaaromzet, fte of netto-omzet, met consensus vastgelegd. Hierdoor kunnen deze gegevens eenduidig en digitaal worden uitgewisseld.
  2. Er wordt een (technische) standaardtaal gebruikt, die deze gegevens betekenis geeft: XBRL. Via XBRL worden de gegevens in de NT beschreven en in bestanden vastgelegd en/of verstuurd.
  3. De software voor bedrijfsadministratie waarin SBR is ingebouwd, is op gestandaardiseerde wijze (WUS, PKIo) gekoppeld aan twee digitale ICT-centrales die ervoor zorgen dat de juiste rapportage naar de juiste instantie wordt gestuurd (de ‘digitale snelweg’). 

De ICT-centrale voor rapportages naar de overheid is de Digipoort. Voor kredietrapportages aan banken wordt gebruik gemaakt de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV).

De rol van Logius bij SBR

Logius speelt als dienstverlener voor de digitale overheid een verbindende rol binnen SBR. Wij zorgen ervoor dat de partijen in het afsprakenstelsel bijeenkomen, nadenken over strategische en tactische vraagstukken en besluiten nemen. Daarnaast stellen we de Digipoort ter beschikking voor de elektronische uitwisseling van gegevens van en naar de overheid. We experimenteren met nieuwe technologieën en oplossingen zodat we de hoogwaardige kwaliteit van de gegevensuitwisseling kunnen handhaven. 

Samen met de deelnemers in het afsprakenstelsel kijken we vanuit Logius ook over de landsgrenzen heen om te leren van andere initiatieven en om ons gedachtegoed te delen. Informatie komt bij Logius samen.

Referentie Grootboekschema (RGS)

RGS is een grootboekrekeningschema, dat gebaseerd is op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Deze code is gekoppeld aan alle grootboekrekeningen. Het legt een verbinding tussen het grootboekrekeningschema en SBR, zodat u RGS kunt gebruiken in de hele financiële keten. RGS is onderdeel van het Standard Business Reporting programma.

Bekijk de voordelen van SBR

Bedrijven en overheden wisselen veel gegevens met elkaar uit en de kwaliteit van deze gegevens wordt steeds belangrijker.

En of je nu namens een bedrijf, intermediair of overheidsinstelling gegevens
verstuurt, je wil dat de informatie die je uitwisselt klopt, dat iedereen
hetzelfde bedoelt en dat je software je daarbij goed ondersteunt.

Dit kan dankzij SBR.

De afspraken van SBR bieden voordelen voor alle gebruikers.

Ze zorgen er namelijk voor dat je gegevens betrouwbaar en veilig kan uitwisselen.

Zo zijn binnen SBR definities en begrippen gestandaardiseerd.

Alle partijen hebben het dus over hetzelfde en daardoor kun je meer met de gegevens.

Daarnaast weet je dankzij SBR zeker van wie de gegevens afkomstig zijn én
naar wie je ze verstuurt.

Dat verkleint de kans op fraude.

Bovendien biedt SBR rechtszekerheid.

Alle gegevens zijn gevalideerd en voldoen aan vooraf gestelde eisen.

Ook kun je aantonen wanneer je gegevens hebt verstuurd en dat je aan je verplichtingen hebt voldaan.

Dankzij SBR kun je zo snel, veilig en makkelijk gegevens uitwisselen.

Dat zorgt voor meer vertrouwen in de digitale economie.

Wil je meer weten over SBR? Neem dan contact met ons op.

Bent u softwareontwikkelaar?

Technische ondersteuning bij aansluiting op de Digipoort vindt u in de Aansluit Suite.