Main content

Doorlooptijd en condities

De doorlooptijd van het aansluiten is drie tot zes maanden. Als u gebruikmaakt van een IT-leverancier dan voert die het merendeel van de activiteiten uit. Voordat u aan kunt sluiten op DigiD Machtigen moet u akkoord gaan met de aansluitvoorwaarden.

Kosten

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt jaarlijks het tarief voor DigiD Machtigen vast. Kijk voor het actuele informatie op tarieven van de digitale diensten van Logius

Stappenplan aansluiten op DigiD Machtigen

In de handleiding DigiD Machtigen vindt u alle nodige informatie voor het aansluiten. Het stappenplan om aan te sluiten op DigiD Machtigen bevat zes stappen:

Lees de Handleiding DigiD Machtigen en bepaal het volgende:

 • wie verantwoordelijk wordt voor de aansluiting (projectleider/team).
 • kaders voor het gebruik van DigiD Machtigen:
  • hoeveel diensten achter één machtigingscode?
  • wat is het moment in het aanvraagproces voor het vaststellen van de machtigingssituatie en het invoeren van de machtigingscode?
  • wat is de geldigheidstermijn machtiging?
 • of uw organisatie gebruikmaakt van MijnOverheid Berichtenbox.
 • of uw organisatie gebruik wil maken van nabestaandenmachtiging.

Aan de hand van bovenstaande keuzes kunt u een machtigingsproces inrichten en een uitvoeringsplan maken.

Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de aansluitvoorwaarden Preproductieomgeving. Binnen vijf werkdagen na ontvangst, stuurt Logius u uw aansluitgegevens. Hiermee krijgt u toegang krijgt tot de preproductieomgeving van DigiD Machtigen.

Test de koppeling aan de hand van de eisen in de Checklist aansluiten op DigiD en DigiD Machtigen. U bent hiermee klaar zodra uw aansluiting voldoet aan de eisen.

 • Logius test uw aansluiting aan de hand van de gestelde criteria uit de Checklist aansluiten op DigiD en DigiD Machtigen.
 • Binnen vijf werkdagen stuurt Logius u een testrapport.

Als uw webdienst aan alle criteria voldoet, stuurt Logius u per e-mail het Aansluitformulier Productieomgeving en de Aansluitvoorwaarden.

 • Stuur het Aansluitformulier productieomgeving in. U heeft dit in Stap 4 ontvangen van Logius. Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de aansluitvoorwaarden.
 • U of uw leverancier regelt de aansluiting op de productieomgeving.
 • Logius beoordeelt, aan de hand van de Checklist aansluiten op DigiD en DigiD Machtigen, of de productieomgeving van de webdienst voldoet aan de functionele en communicatiecriteria.
 • Binnen vijf werkdagen stuurt Logius u een testrapport.

Voldoet uw webdienst aan alle criteria? Dan activeert Logius uw aansluiting.

Meer informatie over aansluiten, handleidingen en voorwaarden vindt u op de Documentatiepagina.

Start uw aanvraag

Wilt u beginnen met uw aanvraag? Dien deze in via onderstaand aanvraagformulier.

Vraag een nieuwe dienst aan

Een aangesloten organisatie kan hier een nieuwe dienst laten toevoegen aan DigiD Machtigen.

Wijziging doorgeven

Wilt u een of meerdere wijzigingen doorgeven, vul dan het wijzigingsformulier DigiD Machtigen in.

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.