• Huidige Aansluitgegevens
  • Algemeen contactpersoon
  • Terugmelding
  • Voorbeeldweergave
Onderstaande gegevens worden opgenomen in de dienstencatalogus van DigiD Machtigen.
Maakt deze dienst onderdeel uit van de bestaande dienstenset met de identificatiecode of dienstensetnaam?
Voor welke soort gemachtigden is de dienst beschikbaar?
In het geval van de keuze voor 'niet' is de dienst niet zichtbaar op de website van DigiD Machtigen.
Is deze dienst ook geldig voor de Berichtenbox van MijnOverheid?

Vul hieronder in vanaf wanneer de dienst in de betreffende omgeving beschikbaar moet zijn en tot wanneer uw organisatie van de dienst gebruik maakt (de geldigheid moet voor minimaal één omgeving worden opgegeven).

Bijvoorbeeld: 2020-01-01
Bijvoorbeeld: 2020-01-01
Bijvoorbeeld: 2020-01-01
Bijvoorbeeld: 2020-01-01
Bijvoorbeeld: 2020-01-01
Bijvoorbeeld: 2020-01-01