Main content

Logius ontwikkelt het Federatief Berichten Stelsel (FBS) in 2 fases. Hierdoor houden we de plannen beheersbaar. Op deze pagina leggen we uit wat de fases betekenen en wat afnemers moeten doen.

Fase 1

In fase 1 vervangen we de huidige berichtvoorziening GLOBE door de nieuwe berichtvoorziening BBO. Eerst bouwen we de BBO. Daarna migreren we de gegevens van de oude infrastructuur naar de nieuwe.

Wat moeten afnemers doen?

De ontwikkeling en migratie van FBS hebben als uitgangspunt

  • impact voor afnemers is minimaal
  • geen impact op burgers

Voor afnemers stellen we een migratiepakket op. Dit is vergelijkbaar met het aansluitpakket.

In het migratiepakket beschrijven we wat er voor de technische componenten verandert en wat afnemers moeten doen. Logius stuurt dit pakket naar de afnemers en deelt het via deze webpagina.

Roadmap fase 1

Vanuit de aangepaste roadmap staan hieronder de belangrijke onderdelen, zoals mijlpalen en activiteiten. In de roadmap is deze laatste categorie opgesplitst in epics en features.

Mijlpaal Planning/gereed
Herbezinning FBS Q2 2023
Besluit doelplatform medio 2024
Functioneel volledig AWS Q3 2024
Afgeronde retransitie Q1 2025
Aangetoonde systeemwerking & migratievoorbereiding afgerond eind 2025
Succesvolle proefmigratie medio 2026
Succesvolle migratie eind 2026
Activiteit Planning/gereed
POC’s BBO eind 2023
Project Start Architectuur Q1 2024
Bouw BBO functioneel op AWS (POF) Q1 2025
Bouw BBO non-functioneel op AWS (MVP) eind 2025
BBO op LPC eind 2025
Functioneel Planning/gereed
FBS Beheerportaal Q1 2024
BBO berichten services (POF) Q1 2025
BBO berichten services (MVP) eind 2025
Validatie Planning/gereed
Testaanpak BBO Q1 2025
Validatie functionele werking Q1 2025
Tooling validatie Q1 2025
Validatie non-functioneel (op AWS) medio 2025
Validatie NFE (doelplatform) eind 2025
Ketentesten Q1 2026
Beheer Planning/gereed
Inrichten Beheer & Organisatie eind 2025
Migratie Planning/gereed
Migratieplan Q1 2024
Aanpassen tooling Q1 2025
Integratie BBO-GLOBE medio 2025
Proefmigraties medio 2026
Productiemigratie eind 2026
Ontmanteling Globe medio 2027

Vragen over fase 1

Heeft u vragen of opmerkingen over Fase 1 van de migratie? Neem dan contact met het migratieteam voor fase 1.

Fase 2

In fase 2 maken we de verschillende nieuwe functionaliteiten gemaakt, waaronder de generieke services en de mogelijkheid om aan te sluiten met een eigen magazijn. De uitvoering voor fase 2 bepalen we nadat fase 1 succesvol is afgerond. Meer informatie volgt.