Main content

Ton van Riet

Portefeuillehouder Diginetwerk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Als portefeuillehouder Diginetwerk bij BZK heeft Ton van Riet een professioneel belang in het besloten netwerk. Maar als burger ook een persoonlijke. 'Ik moet erop kunnen vertrouwen dat de uitwisseling van mijn persoonsgegevens tussen overheidspartijen zorgvuldig gaat. Dat dat tussen partijen minstens zo veilig gebeurt als binnen 1 partij.'

Waarom aansluiten op Diginetwerk?

'Waarom aansluiten op Diginetwerk een goede zet is? Hier zou ik een heel pleidooi kunnen houden, maar mijn beste tip is eigenlijk: vraag het aan collega’s. Of lees de ervaringsverhalen van Jan (gemeente Molenlanden), René (Centric), Patrick (GR de Bevelanden) en Engelbert (Pinc Roccade). Wat ik erover zeg, als portefeuillehouder van Diginetwerk, klinkt al snel als een ‘wij van WC-Eend adviseren WC-Eend’-verhaal. Maar als aanvulling geef ik toch graag iets mee. Vanuit mijn helikopterperspectief. En vanuit mijn hart.'

Vizier op de toekomst

'Digitale aanvallen zijn tegenwoordig dagelijkse kost. Ook voor de overheid is de dreiging hoog, waarschuwt de nationaal coördinator cyber security. Als je dan bedenkt hoe weinig je hoort over grote problemen met de generieke digitale infrastructuur, dan weren we dus behoorlijk wat af met z’n allen. Maar dat het nu goed gaat, betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Als iets nu functioneert, wil dat nog niet zeggen dat het over een paar jaar nog voldoet. De wereld om ons heen ontwikkelt door en kwaadwillenden staan ook niet stil, dus ook om hen een stap voor te blijven, moeten we vooruit blijven kijken met digitale veiligheid. Doordat de mogelijkheden toenemen, verwachten burgers bovendien steeds meer van ons. Terecht.'

'Diginetwerk is een van de stappen vooruit voor de Nederlandse overheid. Een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken, waardoor overheidsorganisaties onderling gegevens kunnen uitwisselen ten behoeve van burgers en bedrijven. Betrouwbaar, efficiënt, eenvoudig en een veiliger alternatief dan het open internet. Het is een ontwikkeling die ervoor zorgt dat we als overheden nog beter om kunnen gaan met persoonsgegevens van burgers. En dat we richting die burgers beter kunnen optreden als 1 overheid.'

De digitale overheid is nooit af. We moeten doorgroeien. En we groeien ook door.

Zorgvuldige gegevensuitwisseling, als 1 overheid

'Ik ben dan wel ambtenaar, maar ik ben ook burger. En als burger heb ik een gruwelijke hekel aan het steeds opnieuw invullen van mijn naam, adres, geboortedatum, ga zo maar door. Net als de meeste van mijn medeburgers wil ik als ik eenmaal persoonsgegevens heb aangeleverd bij ‘de overheid’, dat later niet nog een keer hoeven doen, omdat het voor een andere overheidspartij is. Ik ben groot voorstander van de 1-overheidsgedachte. Ik kan dan ook laaiend enthousiast worden van vooringevulde informatie bij mijn belastingaangifte. Van initiatieven die het mij als burger overzichtelijker en makkelijker maken om mijn zaken te regelen met de overheid.'

'Dan moet ik er alleen wel op kunnen vertrouwen dat de uitwisseling van mijn persoonsgegevens tussen overheidspartijen zorgvuldig gaat. Dat dat tussen partijen minstens zo veilig gebeurt als binnen 1 partij. Daarom ben ik – los van mijn professionele belang als portefeuillehouder – ook persoonlijk groot voorstander van het besloten Diginetwerk. Het maakt de voor onderlinge gegevensuitwisseling nodige verbindingen tussen overheidspartijen niet alleen overzichtelijker en beheersbaarder, maar ook veiliger.'

Doorontwikkelagenda

'Is Diginetwerk nu dan volmaakt en af? Nee. De digitale overheid is nooit af. Zoals ik al zei, we moeten doorgroeien. En we groeien ook door. In gebruikersaantallen én vernieuwing. Door 5 nieuwe prioriteiten op de ontwikkelagenda wordt met diginetwerk de komende jaren steeds meer mogelijk. We spelen bijvoorbeeld in op mogelijkheden via the Internet of Things. En op cloudcomputing waarmee bijvoorbeeld trams, sluizen en bruggen bediend kunnen worden. Er schieten steeds meer ontwikkelingen uit de grond die draaien om gegevensuitwisseling en vragen om veilige, efficiënte verbindingen. Daarin kan Diginetwerk een rol vervullen.'

Het gesprek over Diginetwerk 

'De rol van Diginetwerk wordt dus groter en groter. Maar de aandacht ervoor groeit niet vanzelfsprekend mee. Op zich niet heel verbazingwekkend, want het is een ondersteunende dienst die onder de motorkap opereert. Daar gaan de persen niet van rollen. En eigenlijk snijdt Diginetwerk zichzelf in de vingers met haar continuïteit: het doet altijd precies waarvoor het in het leven is geroepen. En voor de bekendheid van een voorziening is niks zo dodelijk als ‘gewoon goed functioneren’.'

'Dat zouden we natuurlijk niet anders willen. Maar dat maakt het wel des te belangrijk dat we er eens wat meer aandacht op vestigen. Mijn oproep aan mede-ambtenaren is: bekijk wat Diginetwerk is en wat het in jouw organisatie voor de Nederlandse burger kan betekenen. Waar de afweging voor jouw organisatie uiteindelijk ook op uitdraait, als het gesprek gevoerd wordt, ben ik blij.'