Main content

Engelbert Wijnhoven
Productmanager iBurgerzaken
PinkRoccade Publiekszaken

PinkRoccade Publiekszaken sloot in 2018 de cloudoplossing iBurgerzaken aan op Diginetwerk. Aangesloten gemeenten en hun publieke partners kunnen gegevens van miljoenen burgers – bijvoorbeeld voor reisdocumenten of na de geboorte van een kindje – nu uitwisselen via het besloten Diginetwerk. Productmanager iBurgerzaken Engelbert Wijnhoven onderstreept het belang van eenvoud, continuïteit en bovenal veiligheid.

Veiligheid voorop

'Bij ons aangesloten gemeenten gebruiken de apps in iBurgerzaken voor processen zoals de digitale aanvraag van een rijbewijs van een burger. Die apps staan in verbinding met de daarvoor benodigde persoonsgegevens die we in onze cloud bewaren. Daarin zitten nu al de gegevens van zo’n 9 miljoen personen, als het niet meer is. Dat is heel veel gevoelige data, zoals waar iemand woont. Als die gegevens onderschept worden, zou dat een enorme inbreuk zijn op hun privacy. En helaas leven we in een tijd waarin hacks aan de orde van de dag zijn.'

'Daarom is het zo belangrijk dat wij als leverancier de veiligheid voorop stellen bij ieder systeem dat we aanbieden. Bij elke ontwikkeling, elke koppeling, elke app. Wij controleren periodiek, maar dan nog schiet mijn hart in mijn keel als ik in het nieuws zie dat bij de een of andere organisatie een lek is gevonden in een Citrix-server. Ook al hebben we helemaal geen Citrix-omgeving in de architectuur van iBurgerzaken, op zo’n moment ga ik meteen na hoe of wij alles nog onder controle hebben. De rol als bewaker van de gegevens van Nederlanders neem ik serieus. Net als alle publieke organisaties in Nederland wil ik goed zorgen voor de data die burgers ons toevertrouwen.'

Sterke extra deur

'De gegevensuitwisseling tussen onze cloudomgeving en overheidspartijen via internet laten lopen, is wat ons betreft dan ook al lang geen optie meer. We werkten al met de besloten verbinding Gemnet, toen er met Diginetwerk een goede besloten mogelijkheid bij kwam. In 2018 hebben we onze cloudomgeving op Diginetwerk aangesloten en hebben we samen met koppelnetwerkaanbieder eGem een oplossing uitgewerkt om gemeenten op een veilige manier via Diginetwerk te verbinden met iBurgerzaken. Diginetwerk is niet allesomvattend qua security – absolute veiligheid is vandaag de dag niet te garanderen – maar het is een sterke extra deur. Veel veiliger dan internet. En om het risico nog verder te beperken, verstevigen wij die deur bovendien met iSecure en VPN. Je kunt het zo veilig maken als je wilt.'

De keuze voor aansluiten op Diginetwerk is wat ons betreft bijna vanzelfsprekend. Diginetwerk is het pad van de toekomst.

Eenvoud en snelheid

'Diginetwerk levert iedereen veel op qua eenvoud en snelheid. Via 1 koppeling sluit je namelijk aan op alle aangesloten overheidsorganisaties. In 2017 hebben we in een jaar tijd zo’n 80 gemeenten aangesloten op iBurgerzaken. Omdat dat toen nog via Gemnet ging, moesten we voor al die gemeenten technische verbindingen maken met ons en elk van hun overheidspartners. Een hels karwei en een behoorlijke uitdaging om dat in korte tijd te realiseren. Als Diginetwerk toen al in gebruik was geweest als alternatief, dan was het voor gemeenten en voor ons als leveranciers gemakkelijker geweest. Met alle publieke organisaties in Nederland straks aangesloten op Diginetwerk voor gegevensuitwisseling, wordt zo’n verbinding slechts een kwestie van configureren.'

'Het landschap wordt stukken minder complex wanneer alle Nederlandse voorzieningen op Diginetwerk zijn aangesloten. Die vereenvoudiging is voor veel partijen van belang. Of het nou de verantwoordelijke voor de infrastructuur bij een gemeente of landelijke overheidsvoorziening is, of een leverancier. De eenvoud van Diginetwerk is een win-winsituatie voor iedereen. Met als uiteindelijke doel dat burgers en ondernemers snel en vertrouwd hun zaken kunnen regelen.'

Wees op tijd

'De keuze voor aansluiten op Diginetwerk is wat ons betreft bijna vanzelfsprekend. Diginetwerk is het pad van de toekomst. We raden gemeenten dan ook aan liever eerder dan later aan te sluiten op Diginetwerk. We helpen ze daar graag bij, eventueel in samenwerking met de koppelnetwerkaanbieders.'

'Wat ons betreft kan deze transitie niet snel genoeg gaan. Het zou mooi zijn als beleidsmakers de overgang naar Diginetwerk prioriteren, zodat we met z’n allen het oude kunnen uitfaseren en zo kort mogelijk met een dubbele situatie zitten. En zodat niemand straks achter de feiten aan loopt. Ik denk dat gemeenten in de problemen komen als ze niet snel die overstap maken. Er zijn landelijke voorzieningen die binnenkort niet meer beschikbaar zijn via Gemnet. Gemeenten hebben nog een paar maanden de tijd om de aansluiting op Diginetwerk te organiseren voordat hun continuïteit in de problemen komt. Ik hoop dus dat ook degenen die nog twijfelen over Diginetwerk snel stappen zetten.'