Main content

Het Centraal Aansluitpunt (CA) is het knooppunt voor berichtenverkeer tussen systemen voor overheidsorganisaties. Het gaat uit van het principe ‘eenmalig aansluiten, meervoudig gebruiken’. Na eenmalig het aansluitproces doorlopen te hebben, kunt u meerdere koppelingen gebruiken.

Dit maakt het mogelijk om veilig en laagdrempelig aan te sluiten op Basisregistraties. Ook kunt u via het Centraal Aansluitpunt gegevens uitwisselen met overige systemen en partijen.

Hoe werkt het?

Het Centraal Aansluitpunt heeft koppelingen met onder andere basisregistraties, landelijke voorzieningen en andere voorzieningen van Logius. Met een technische aansluiting op het CA kunt u al deze koppelingen afnemen. Het CA biedt daarbij alleen systeem-naar-systeem koppelingen, waarbij het ene systeem de bron is voor de koppelingen en het andere systeem de informatie ontvangt en toont. Meestal zal dit een (computer)systeem zijn dat u al gebruikt. 

Voor wie is het Centraal Aansluitpunt?

Het Centraal Aansluitpunt is van de overheid, voor de overheid en door de overheid. Vrijwel alle overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak kunnen aansluiten op het Centraal Aansluitpunt.

Tekst gaat verder onder de video

Centraal Aansluitpunt: Eenmalig aansluiten. Meervoudig gebruiken.

Als overheid doen we er alles aan om zo efficiënt mogelijk te werken. Daarom werken we steeds meer samen en wisselen we onderling gegevens uit. Voor het uitwisselen van deze gegevens, denk hierbij aan basisregistraties of onderzoeks- en inspectiegegevens, is in ieder geval een digitale verbinding nodig, en is het nodig dat de gegevens beveiligd naar de juiste ontvanger worden verstuurd, dat er bewaakt wordt of ze goed aankomen, en desgewenst weer terugkomen. Als alle partijen deze uitwisseling zelf organiseren wordt het spaghetti: een onbeheersbaar geheel. Ook is iedereen dan telkens het wiel opnieuw aan het uitvinden. Om dit beter te organiseren en efficiënter te laten verlopen, is het Centraal Aansluitpunt ontwikkeld. Overheid en bedrijven doen hier hun voordeel mee. Ze sluiten eenmalig aan en kunnen dan ook gebruik maken van alle beschikbare koppelingen. Ook houden we overzicht over betrokken partijen en de processen waarin de gegevens gebruikt worden. Met het Centraal Aansluitpunt maken we optimaal gebruik van bestaande middelen, kennis en kunde, waardoor we efficiënter werken en kosten besparen. Het Centraal Aansluitpunt: eenmalig aansluiten, meervoudig gebruiken.

Waarmee kunt u koppelen?

In onderstaand overzicht ziet u met welke voorzieningen u kunt koppelen via het Centraal Aansluitpunt, en welke koppelingen we voor deze voorzieningen op dit moment standaard aanbieden. Wilt u aansluiten op een andere voorziening, of een koppeling van ons afnemen die hier niet genoemd wordt, neem dan contact met ons op voor een offerte om dit te realiseren en u aan te sluiten.

Aangesloten basisregistraties en andere voorzieningen

Op dit moment kunt u via het Centraal Aansluitpunt gebruik maken van koppelingen met de volgende voorzieningen:

Van de basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) ontsluiten wij de volgende producten:

 • BAG API Individuele Bevragingen: het bevragen van de BAG via verschillende zoekingangen
 • BAG Extract 2.0 Mutaties: het geautomatiseerd ophalen van de wijzigingen in de landelijke voorziening BAG

Wilt u een ander BAG product afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij het Kadaster vindt u meer informatie over de BAG en de BAG producten.

Van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ontsluiten wij via PDOK de volgende producten:

 • BGT Standaard: het ophalen van de digitale grootschalige basiskaart van Nederland met alle fysieke objecten

Wilt u een ander BGT product afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij het Kadaster vindt u meer informatie over de BGT en de BGT producten.

Van de Basisregistratie Kadaster (BRK) ontsluiten wij de volgende producten:

 • BRK Bevragen: het opvragen van actuele informatie van objecten
 • KIK Inzage: het raadplegen van actuele informatie over objecten, subjecten en rechten

Wilt u een ander BRK product afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij het Kadaster vindt u meer informatie over de BRK en de BRK producten.

Van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) ontsluiten wij de volgende producten:

 • BRO Uitgifte API: het volledig geautomatiseerd gegevens opvragen uit de BRO.
 • Bronhouderportaal BRO API: het volledig geautomatiseerd brondocumenten aanleveren aan het Bronhouderportaal

Wilt u een ander BRO product afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij de Basisregistratie ondergrond vindt u meer informatie over de BRO en de BRO producten.

Van de Basisregistratie Personen (BRP) ontsluiten wij de volgende services:

 • GBA-V: het online bevragen van een set persoonsgegevens vanuit de GBA-V, welke samen met de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) de BRP vormt.

Wilt u een ander BRP product afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) vindt u meer informatie over de BRP.

Van de Basisregistratie Topografie (BRT) ontsluiten wij via PDOK de volgende producten:

 • BRT Achtergrondkaart: het ophalen van de digitale achtergrondkaart van Nederland

Wilt u een ander BRT product afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij het Kadaster vindt u meer informatie over de BRT en de BRT producten.

Van de Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN) ontsluiten wij de volgende diensten:

 • 24: Verificatie van identiteitsdocumenten: het raadplegen van registers met identiteitsdocumenten op basis van een verificatievraag

Wilt u een andere BV BSN dienst afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) vindt u meer informatie over de BV BSN en de BV BSN diensten.

Van de MijnOverheid Berichtenbox / Berichtenbox voor Burgers ontsluiten wij de volgende diensten:

 • Berichten verwerkservice: het versturen van een bericht naar de Berichtenbox van een burger
 • AbonnementService: het controleren of een burger een geactiveerde Berichtenbox heeft en aangegeven heeft daarin berichten te willen ontvangen van uw organisatie

Hiermee heeft u via het Centraal Aansluitpunt een Digikoppeling aansluiting, wat de technische aansluiting op MijnOverheid vereenvoudigt. Bekijk meer informatie over MijnOverheid en de Berichtenbox voor burgers.

Van de berichtenstromen die via Digipoort verwerkt kunnen worden ontsluiten wij de volgende:

 • E-factureren en DigiInkoop: het uitwisselen van factuur- en/of inkoopgegevens via de Digipoort koppelvlakken WUS of ebMS

Hiermee heeft u via het Centraal Aansluitpunt een Digikoppeling koppelvlak waarmee u kunt koppelen met Digipoort, wat de technische aansluiting op Digipoort vereenvoudigt. Wilt u een andere berichtenstroom via Digipoort laten verwerken, neem dan contact met ons op voor een offerte.

Bekijk meer informatie over Digipoort en de verschillende berichtenstromen en koppelvlakken.

Van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontsluiten wij API's voor de onderdelen:

 • Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen (STAM): het ontvangen van vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket of de afhandeling hiervan bij een behandeldienst beleggen.

Wilt u API's voor andere onderdelen van de landelijke voorziening DSO gebruiken, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bekijk meer informatie over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Van het Handelsregister ontsluiten wij de volgende diensten:

 • KVK Dataservice: het ophalen van gegevens van een organisatie, een rechtspersoon, maatschappelijke activiteiten of een vestiging op basis van het identificerende nummer
 • KVK Dataservice Uittreksel Handelsregister - digitaal gewaarmerkt: het ophalen van een digitaal gewaarmerkte PDF met gegevens over eigenaar, onderneming, functionarissen en vestigingen.
 • KVK API: het zoeken naar bedrijven met KVK-nummer, RSIN, vestigingsnummer, handelsnaam, straatnaam en plaats, en het vervolgens ophalen van basisgegevens of vestigingsgegevens.

 

Wilt u een ander product van het Handelsregister afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij KVK vindt u meer informatie over het Handelsregister, de KVK Dataservice en de KVK API’s

Van het Omgevingsloket Online (OLO) ontsluiten wij tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet de dienst:

 • Webservices Omgevingsloket: het geautomatiseerd berichten verzenden en ontvangen via Omgevingsloket Online

Bekijk meer informatie over Omgevingsloket Online.

Wilt u diensten rondom het nieuwe Omgevingsloket (DSO) aanvragen, dan kunt u deze vinden onder “Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)”.

 

Dienst API Management van Logius Centraal Aansluitpunt

De dienst API Management biedt organisaties een centrale plek en helpt hen om API’s op een uniforme wijze te publiceren en te (laten) gebruiken. U ontwikkelt en beheert zelf API’s om uw gebruikers en applicaties eenvoudig toegang te geven tot (bron)data en services. Wij kunnen voor uw organisatie API’s beschikbaar stellen en de versies, de abonnementen en het gebruik van deze API’s beheren.