Machtigingenregister: hoe werkt het?

Wilt u uw intermediair machtigen? Dan moet deze machtiging geregistreerd worden in het machtigingenregister bij Logius. Logius maakt vervolgens de juiste koppelingen.

Machtigen intermediair

U kunt uw intermediair machtigen voor de volgende partijen:

Digitale diensten van de Belastingdienst waarvoor machtigingen geregistreerd kunnen worden, zijn:

  1. Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte
  2. Serviceberichten Aanslag
  3. Serviceberichten Toeslagen
  4. Factuurspecificatie Groot Wagenpark Houder
  5. Serviceberichten Uitstel

U moet uw intermediair voor ieder aangiftejaar, per soort belasting toestemming geven. Heeft u reeds uw intermediair gemachtigd voor Serviceberichten Aanslag? Dan hoeft u niet opnieuw toestemming te geven. De Belastingdienst neemt het initiatief om reeds bestaande machtigingen van het huidige aangiftejaar uit te breiden naar het volgende aangiftejaar. Dit wordt automatisch uitbreiden genoemd.

De Belastingdienst vraagt via een registratiebrief of u uw intermediair toestemming wil geven voor automatisch uitbreiden. De machtiging voor uw intermediair wordt dan actief nadat u toestemming heeft verleend. 

Bent u een werkgever? Dan kunt u de uitvoering van uw administratie overdragen aan bijvoorbeeld een administratiekantoor. U machtigt dan het administratiekantoor voor de uitvoering van ondersteunende diensten. U als werkgever blijft wel verantwoordelijk voor de uitvoering.

Nadat u het administratiekantoor gemachtigd heeft, heeft het administratiekantoor toegang tot de verzuimmeldingen van uw bedrijf. Zo kunnen zij de ondersteunende werkzaamheden van u overnemen en goed en zorgvuldig uitvoeren.
 

Veelgestelde vragen SBR machtigen

Binnen SBR stellen overheidspartijen marktpartijen in staat om mededelingen, zoals Serviceberichten Aanslag, te ontvangen. Om deze mededelingen te krijgen, moeten intermediairs hun machtiging bij Logius registreren. Zij kunnen per aangiftejaar een machtigingsregistratie aanvragen voor een bepaalde mededeling, zoals voor Serviceberichten Aanslag, Toeslag of de vooraf ingevulde aangifte. Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over machtigingsregistraties en mededelingen.

Vanaf wanneer kan ik de machtigingenregistratie voor Serviceberichten Aanslag doen?

Vanaf het moment dat uw softwareleverancier dit ondersteunt, kunt u via uw aangiftesoftware de machtigingsregistratie aanvragen voor het ontvangen van Serviceberichten Aanslag.

Wat is de rol van Logius bij het aanvragen van machtigingsregistraties Serviceberichten Aanslag?

Logius beheert het machtigingenregister met geregistreerde en actieve machtingen. In het register houdt Logius bij welke serviceberichten verstuurd mogen worden en aan wie. Intermediairs kunnen bij Logius terecht voor vragen over het machtigingenregister.

Automatisch uitbreiden: wat is dat?

U moet uw machtiging voor het krijgen van Serviceberichten Aanslag voor iedere klant en ieder aangiftejaar, per soort belasting laten registreren. Maar dit geldt niet altijd. Want voor de registratie van bepaalde machtigingen nemen wij het initiatief: wij vragen voor bepaalde aangiftejaren de registratie aan van uw machtiging. Voor die jaren hoeft u dus niet zelf een registratie aan te vragen. Dit noemen we automatisch uitbreiden. Zoals gebruikelijk, vragen wij uw klant met een registratiebrief toestemming voor de registratie van uw machtiging.

Automatisch uitbreiden: wat merkt mijn klant daarvan?

Machtigingsregistraties voor Serviceberichten Aanslag over aangiftejaar 2017 die aan de voorwaarden voldoen, breiden wij automatisch uit naar aangiftejaar 2018. Wij sturen uw klant dan een brief voor toestemming voor de registratie van uw machtiging voor aangiftejaar 2018.

Uw klant krijgt per soort belasting 1 registratiebrief. Hebt u bijvoorbeeld machtigingsregistraties voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, dan krijgt uw klant 2 registratiebrieven.

Automatisch uitbreiden: wat moet mijn klant doen?

Dat hangt ervan af wat uw klant wil. Er zijn 2 situaties:

  1. Uw klant gaat akkoord met de registratie van de machtiging zodat u Serviceberichten Aanslag kunt krijgen. In dit geval hoeft uw klant niets te doen. De machtigingsregistratie wordt automatisch actief vanaf de startdatum die in onze registratiebrief staat.
  2. Uw klant gaat niet akkoord met de registratie van de machtiging: u krijgt dan geen Serviceberichten Aanslag. In dit geval moet uw klant het formulier 'Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken' opsturen dat wij meesturen met de registratiebrief.

Automatisch uitbreiden: mijn aanvraag voor een machtigingsregistratie wordt niet behandeld omdat de registratie onder automatisch uitbreiden valt. Wat moet ik doen?

Niets. Uw klant krijgt van ons een brief over de nieuwe machtigingsregistratie. Als uw klant akkoord gaat met de registratie, kunt u de Serviceberichten Aanslag met uw software ophalen.

Automatisch uitbreiden: welke machtigingsregistraties worden automatisch uitgebreid?

Machtigingsregistraties voor Serviceberichten Aanslag inkomstenbelasting 2017, vennootschapsbelasting 2017 en btw 2017 breidt de Belastingdienst automatisch uit. Deze registraties moeten dan wel aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:

  • De machtigingsregistratie is voor 1 augustus 2017 actief: de registratie is niet in behandeling, afgewezen of ingetrokken.
  • U hebt geen eerdere aanvraag gedaan voor een registratie van uw machtiging voor het aangiftejaar 2018. 

Let op!
Machtigingsregistraties voor Serviceberichten Toeslagen en voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte breiden wij niet automatisch uit.

Hoe werkt het machtigingsregistratieproces voor de Serviceberichten Toeslagen?

De vertegenwoordigde (toeslaggerechtigde) ontvangt via een brief een activatiecode voor de machtigingsregistratie. Vanaf toeslagjaar 2016 moet de machtigingsregistratie door de intermediair worden geactiveerd met een activatiecode die hij heeft ontvangen van de vertegenwoordigde.

Wat is een Elektronische kopieaanslag en wat is een Servicebericht Aanslag?

Elektronische kopieaanslagen zijn digitale kopieën van aanslagen, maar ook van de kennisgevingen en beschikkingen die de Belastingdienst aan intermediairs verstuurt. Serviceberichten Aanslag zijn digitale berichten die de gegevens bevatten van de aanslag die de Belastingdienst op papier naar de belastingplichtige ondernemer verstuurt. Serviceberichten Aanslag via Digipoort is de opvolger van de Elektronische kopieaanslag via het BAPI-kanaal.