Main content

eIDAS staat voor ‘Electronic Identitification And Trust Services’. Het is een Europese verordening die wederzijdse erkenning van nationale inlogmiddelen mogelijk maakt. De verordening kent een verplichtend karakter voor organisaties die DigiD en eHerkenning aanbieden.

Een DigiD die wordt gebruikt in Nederland, kan door de verordening ook in andere landen worden gebruikt. En bijvoorbeeld een Belg kan met zijn Belgisch inlogmiddel inloggen in Nederland. Hiervoor zijn in de eIDAS-verordening uniforme Europese betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatiemiddelen vastgesteld. Zo wordt online zaken regelen voor burgers en bedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER), net zo makkelijk en veilig als in eigen land.

Bent u een overheidsorganisatie, of een organisatie met een publieke taak? Dan kunt u aansluiten op de eIDAS-infrastructuur. eIDAS geeft u zekerheid over de identiteit van uw gebruikers, ook wanneer zij een ander nationaal inlogmiddel hebben.

Voor wie is eIDAS?

Voor overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak zoals ministeries, lokale overheden, organisaties in de zorg, onderwijs, pensioen en waterschappen.

De voordelen voor uw organisatie

De verordening levert diverse praktisch voordelen op voor u als organisatie en voor uw klanten. Kan uw klant bijvoorbeeld niet beschikken over een DigiD, maar heeft deze wel de beschikking over een ander Europees erkend inlogmiddel? Dan kunt u met eIDAS uw inschrijfprocedure versnellen of gemak voor uw gebruikers verhogen. Hierdoor ontstaat een hogere klanttevredenheid.

Alle voordelen op een rijtje:

  • Veilig en betrouwbaar
  • Eenvoudig aan te sluiten
  • Zekerheid over met wie uw organisatie te maken heeft
  • Meer gemak voor uw gebruikers
  • U voldoet met een aansluiting aan Europese regelgeving

Logius en eIDAS

eIDAS wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met Logius, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), BZK en eHerkenning leveranciers. Logius is ketenpartner in deze samenwerking. Als ketenpartner begeleidt Logius:

  • Als projectcoördinatie de ontwikkeling van de IT-infrastructuur.
  • De notificatietrajecten van zowel Nederlandse als buitenlandse inlogmiddelen. De vorming en uitrol van het communicatiebeleid.
  • Advisering en ondersteuning van dienstverleners bij implementatietrajecten.
     

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.