Main content

eIDAS staat voor ‘Electronic Identification And Trust Services’. Het is een Europese verordening die wederzijdse erkenning van nationale inlogmiddelen mogelijk maakt. De verordening kent een verplichtend karakter voor organisaties die DigiD en eHerkenning aanbieden.

Een eHerkenningsmiddel dat wordt gebruikt in Nederland kan vanaf 1 september 2021 door de verordening ook in andere landen worden gebruikt. Voor een DigiD geldt dit op termijn ook. Andersom kan bijvoorbeeld een Belg met zijn Belgisch inlogmiddel inloggen in Nederland. Hiervoor zijn in de eIDAS-verordening uniforme Europese betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatiemiddelen vastgesteld. Zo wordt online zaken regelen voor burgers en bedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER), net zo makkelijk en veilig als in eigen land.

Dit is Pierre, 22 jaar, woont in België en wil graag in Nederland studeren. Maar daarvoor moet hij eerst een aantal overheidszaken regelen. Zoals een verzoek tot inschrijving bij zijn hogeschool.

Hij wil dit online doen, met zijn eigen inlogmiddel, uiteraard op een veilige en betrouwbare manier. Europees inloggen maakt dit mogelijk.

eIDAS is een Europese verordening waarin afspraken staan die landen in de Europese Economische Ruimte met elkaar hebben gemaakt. Eén van die afspraken is het mogelijk maken van online zaken regelen over de grens.

Omgekeerd kan het dus ook! Jessica woont en werkt tijdelijk in Zweden. De Zweedse Belastingdienst biedt Europees inloggen aan waardoor ze ook online haar belastingaangifte kan doen.
En zo blijft over de grens, online zaken regelen, met een Europees erkend inlogmiddel voor Pierre, Jessica en vele anderen veilig en betrouwbaar.

Voor wie is eIDAS?

eIDAS is voor overheidsorganisaties, of organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, lokale overheden, organisaties in de zorg, onderwijs, pensioen en waterschappen. Zij kunnen aansluiten op de eIDAS-infrastructuur.

eIDAS geeft u zekerheid over de identiteit van uw gebruikers, ook wanneer zij een ander nationaal inlogmiddel hebben. eIDAS regelt de authenticatie (ben jij wie je zegt dat je bent?) wanneer een persoon met een Europees erkend inlogmiddel online een dienst wil afnemen. Op deze manier bent u er zeker van wie bij uw organisatie online diensten wil afnemen.

De voordelen voor uw organisatie

De verordening levert diverse praktische voordelen op voor u als organisatie en voor uw klanten. Kan uw klant bijvoorbeeld niet beschikken over een DigiD, maar heeft deze wel de beschikking over een ander Europees erkend inlogmiddel? Dan kunt u met eIDAS uw inschrijfprocedure versnellen of het gemak voor uw gebruikers verhogen. Hierdoor ontstaat een hogere klanttevredenheid.

Alle voordelen op een rijtje:
•    Veilig en betrouwbaar
•    Eenvoudig aan te sluiten
•    Zekerheid over met wie uw organisatie te maken heeft
•    Meer gemak voor uw gebruikers
•    U voldoet met een aansluiting aan Europese regelgeving

Burgerservicenummer (BSN)

Wanneer u altijd werkt op basis van een BSN, dan kunt u dat aangeven. eIDAS laat dan uitsluitend gebruikers door die over een BSN beschikken. Is een BSN gewenst maar niet strikt noodzakelijk, dan ontvangt u de Europees afgesproken identificatiegegevens om uw online dienst te leveren.

Aansluiten op de eIDAS-infrastructuur

Overheden sluiten via een eHerkenningsmakelaar aan op eIDAS. Bij de 'Documentatie' vindt u meer informatie. Daar vindt u ook informatie over de toepassing van eIDAS-stijlelementen, zoals het eIDAS-logo voor Europees inloggen.

Informatie voor burgers over Europees inloggen

Meer informatie voor burgers over inloggen vanuit een EER-lidstaat bij een Nederlandse overheidsorganisatie, zoals de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank, vindt u op www.rijksoverheid.nl.