Main content

Actueel

Nieuwe instructievideo’s helpen bij gebruik DigiD

Op digid.nl en YouTube zijn nieuwe DigiD-instructievideo’s te zien. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe je bijvoorbeeld de DigiD app activeert of ermee inlogt. De instructievideo’s zijn nu ook…

Logius werkt mee aan succesvol nieuw Omgevingsloket

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. KOOP en Logius werkten mee aan de invoering van de Omgevingswet en het Omgevingsloket.

Nieuwe Rijksoverheid Acces Point op Peppol live

Vanaf begin 2024 wordt voor het uitwisselen van e-orders en e-facturen gebruik gemaakt van een nieuw Rijksoverheid Access Point op Peppol (ROAP).

Certificaatvervanging Berichtenbox/GLOBE-endpoints

Op maandag 26 februari 2024 (preproductie) en op maandag 11 maart 2024 (productie) vervangen wij vanaf 8.00 uur de certificaten van de onderstaande endpoints.

Ruim één miljoen gebruikers eHerkenning

Meer dan één miljoen gebruikers hebben een eHerkenning-account. eHerkenning – een publiek-private samenwerking – speelt hiermee een belangrijke rol binnen de Digitale Overheid.

Pilot DigiD live chat is live

Wanneer mensen tegen problemen aanlopen met hun DigiD, dan kunnen zij op verschillende manieren contact opnemen met de DigiD helpdesk. Nu is er nog een extra contactkanaal bijgekomen: live chat op de…

Veiliger inloggen eHerkenning door twee-factor-authenticatie

Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om een eHerkenning inlogmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2 zonder twee-factor-authenticatie aan te schaffen. Hiermee wordt inloggen met een EH2-…

Cyberoefening ISIDOOR 2023: “cybercrisis leek ver van mijn bed”

Digitale dreigingen nemen steeds meer toe. Daarom is het goed om mogelijke cyberscenario’s te oefenen en daar lessen uit te trekken. Ruim 120 organisaties uit de publieke en private sector deden mee…

Toegang tot Vreemdelingeninformatie voor gemeenten via Diginetwerk

Informatie over vreemdelingen uit de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) is vanaf nu ook via Diginetwerk op te halen in combinatie met eHerkenning.

Terugblik op de Logius Roadshow 2023

Op 5 oktober 2023 vond de Logius Roadshow plaats in Amare in Den Haag. Op deze informatieve en interactieve dag maakten de deelnemers kennis met onze diensten.

Ouder nieuws

Op zoek naar nieuwsberichten van voor 2019? Ga naar ons webarchief.