Main content

Actueel

Toegankelijkheidsverklaringen maken en beheren wordt makkelijker

Overheidsorganisaties moeten verklaringen opstellen over de toegankelijkheid van hun websites en apps. De invulassistent is op basis van gebruikersonderzoeken verbeterd en uitgebreid.

Nieuwe versie API KVK Handelsregister Zoeken beschikbaar

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de API KVK Handelsregister Zoeken. De huidige versie is vanaf 29 juli niet meer te gebruiken.

Inloggen met extra beveiliging steeds vaker nodig

Steeds vaker vragen overheidsorganisaties twee-factor-authenticatie voor het inloggen met DigiD. De 20 grootste afnemers van Logius zijn ondertussen overgegaan naar inloggen met de sms-controle of de…

Elektronisch deponeren bij KVK vanaf boekjaar 2025 verplicht voor bedrijfsklasse groot

Tot nu toe zijn bepaalde categorieën rechtspersonen (nog) uitgezonderd van de verplichting om elektronisch via SBR te deponeren. Dit geldt voor bedrijfsklasse groot. Vanaf boekjaar 2025 komt deze…

Nieuwe notificatieteksten MijnOverheid vastgesteld

Er zijn nieuwe notificatieteksten voor de Berichtenbox van MijnOverheid vastgesteld.

Nieuwe instructievideo’s helpen bij gebruik DigiD

Op digid.nl en YouTube zijn nieuwe DigiD-instructievideo’s te zien. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe je bijvoorbeeld de DigiD app activeert of ermee inlogt. De instructievideo’s zijn nu ook…

Logius werkt mee aan succesvol nieuw Omgevingsloket

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. KOOP en Logius werkten mee aan de invoering van de Omgevingswet en het Omgevingsloket.

Nieuwe Rijksoverheid Acces Point op Peppol live

Vanaf begin 2024 wordt voor het uitwisselen van e-orders en e-facturen gebruik gemaakt van een nieuw Rijksoverheid Access Point op Peppol (ROAP).

Certificaatvervanging Berichtenbox/GLOBE-endpoints

Op maandag 26 februari 2024 (preproductie) en op maandag 11 maart 2024 (productie) vervangen wij vanaf 8.00 uur de certificaten van de onderstaande endpoints.

Ruim één miljoen gebruikers eHerkenning

Meer dan één miljoen gebruikers hebben een eHerkenning-account. eHerkenning – een publiek-private samenwerking – speelt hiermee een belangrijke rol binnen de Digitale Overheid.

Ouder nieuws

Op zoek naar nieuwsberichten van voor 2019? Ga naar ons webarchief.