• Huidige Aansluitgegevens
  • Organisatiegegevens
  • Algemeen contactpersoon
  • Technisch contactpersoon
  • Juridische voorwaarden
  • Voorbeeldweergave

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de Bevoegdheidsverklaringsdienst (BVD). (v.1.10)

Mijn organisatie is een
Heeft uw organisatie een OIN?
Aansluiten
Op welke omgeving wilt u aansluiten?
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: crt, cert, der, pem.