Main content

In het Machtigingenregister Digipoort staat welke organisatie gemachtigd is voor het digitaal ophalen van berichten en gegevens.  Deze berichten en gegevens worden opgehaald voor een specifieke klant (particulieren, ondernemers en organisaties) bij de Belastingdienst, Dienst Toeslagen of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

De machtigingen uit het Machtigingenregister Digipoort kunnen op elk gewenst moment worden ingezien en ingetrokken. Zowel de actuele machtigingen als de machtigingen uit het verleden zijn zichtbaar in het register.

Wat doet Logius?

Logius beheert het Machtigingenregister Digipoort en maakt de koppelingen tussen de Belastingdienst, UWV en de gemachtigde organisaties.

Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid. Hier wordt berichtenverkeer tussen organisaties en de overheid afgehandeld. Ook de digitale berichten naar en vanuit de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en UWV. Logius zorgt ervoor dat Digipoort altijd beschikbaar is en juist werkt.

Wat is een machtigingsregistratie?

Particulieren, ondernemers en organisaties kunnen voor hun zaken een intermediair (belastingadviseur, boekhouder, administratiekantoor of andere intermediairs) machtigen om namens hen digitale berichten van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en/of UWV op te halen via Digipoort. Zo’n machtiging moet worden geregistreerd. De machtiging wordt pas actief als de particulier, ondernemer of organisatie hiervoor toestemming heeft gegeven. De Belastingdienst, Dienst Toeslagen en UWV informeren de betrokkenen over het machtigingsverzoek en hoe een registratie actief kan worden gemaakt.

Als een intermediair voor meerdere jaren belastingzaken doet namens zijn klant dan kan hiervoor een doorlopende machtiging per belastingmiddel worden geregistreerd. Voor veel berichten en gegevens is er voor ieder jaar een aparte machtigingsregistratie nodig.

Machtigingsregistratie inzien of intrekken

Particulieren en ondernemers kunnen met gebruik van DigiD online inzien welke machtigingen door een intermediair in het Machtigingenregister Digipoort zijn geregistreerd voor de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. Dit kan op het portaal Machtigingenregister Digipoort. Medewerkers van organisaties kunnen via hetzelfde portaal inzien welke machtigingen zijn geregistreerd voor Belastingdienst, Dienst Toeslagen en UWV. Dit kan door in te loggen met gebruik van eHerkenning. 

Voor intermediairs is het ook mogelijk om met gebruik van eHerkenning de machtigingen die door particulieren, ondernemers en organisaties zijn afgegeven online in te zien op het portaal Machtigingenregister Digipoort.

Machtigingen intrekken kan op elk gewenst moment, zowel voor particulieren en ondernemers als (medewerkers) van intermediairs. Om de registratie van  machtigingen in te trekken, kunnen  klanten van intermediairs ook (een kopie van) de registratiebrief die zij van de Belastingdienst of Dienst Toeslagen krijgen naar Logius sturen of het formulier Afwijzen/intrekken machtigingsregistratie van Logius gebruiken.

Doorlopende machtiging belastingzaken

Als een intermediair voor een langere periode belastingzaken doet namens een klant kan hiervoor een doorlopende machtiging per belastingonderdeel worden geregistreerd. Dat bespaart de intermediair en zijn klant werk. Een doorlopende machtiging kan worden aangevraagd voor de onderdelen: inkomstenbelasting, btw, vennootschapsbelasting en toeslagen. De jaarlijks terugkerende machtigingsbrief om de intermediair opnieuw te machtigen vervalt met de aanvraag van een doorlopende machtiging.

Een doorlopende machtiging moet per belastingmiddel worden geregistreerd. De Belastingdienst vraagt aan de klant van de intermediair of zij voor toekomstige jaren de belastinggegevens aan de intermediair mogen sturen. Er moet per belastingmiddel toestemming worden gegeven. De intermediair vraagt éénmalig de doorlopende machtiging aan via de software waarmee ook Digipoort wordt benaderd.

Aansluiten op Digipoort

Een softwareleverancier levert de software waarmee de intermediair registraties kan aanvragen van de machtigingen van de klant voor het ophalen van digitale berichten via Digipoort van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en UWV. De aangifte- en administratiesoftware moet geschikt zijn voor Standard Business Reporting (SBR). Meer informatie staat op de webpagina Standard Business Reporting (SBR). Meer informatie over het aanvragen van Digipoort is te vinden op de webpagina Digipoort aanvragen of wijzigen.