Main content

Bent u boekhouder, belastingconsultant, accountant of een andere intermediair, dan kunnen uw klanten u machtigen voor het digitaal ophalen van hun berichten en gegevens bij de Belastingdienst. Op deze pagina leest hoe u gemachtigd kunt worden voor de Belastingdienst en hoe deze machtiging ook weer kan worden ingetrokken.

Machtigingen voor de Belastingdienst aanvragen

U kunt voor de Belastingdienst een machtiging registreren voor:

Dit zijn de digitale serviceberichten van een aanslag, die de Belastingdienst op papier naar de belastingplichtige verstuurt. Dit gaat om: inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de btw. Serviceberichten Aanslag gaan over een specifiek aangiftejaar.

 • Nadat u de registratie van een machtiging heeft aangevraagd, ontvangt uw klant een registratiebrief.
 • Wijst de klant de registratie niet binnen 26 dagen af? Dan wordt de registratie automatisch geactiveerd en kun u serviceberichten ophalen met uw software.

Met ingang van 1 september 2021 kunt u een doorlopende machtiging per belastingmiddel aanvragen.

Dit zijn de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte over een specifiek aangiftejaar.

 • Nadat u de registratie van een machtiging heeft aangevraagd, ontvangt uw klant een brief met activeringscode.
 • Uw klant geeft toestemming door deze activeringscode aan u te sturen.
 • Met de activeringscode kunt u de registratie activeren. Vervolgens kunt u gegevens ophalen met uw software.

Met ingang van 1 september 2021 kunt u een doorlopende machtiging inkomstenbelasting aanvragen.

Dit zijn de digitale serviceberichten die de gegevens bevatten waarmee een toeslag berekend is en de hoogte van de toeslag.

 • Nadat u de registratie van een machtiging heeft aangevraagd, ontvangt uw klant een brief met activeringscode.
 • Uw klant geeft toestemming door deze activeringscode aan u te sturen.
 • Met de activeringscode kunt u de registratie activeren. Vervolgens kunt u serviceberichten ophalen met uw software.

Met ingang van 1 september 2021 kunt u een doorlopende machtiging voor toeslagen aanvragen.

Dit zijn digitale serviceberichten over de uitstelverzoeken voor het doen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Deze registratie wordt meestal gebruikt om een dochteronderneming te machtigen.

 • Na aanvraag van de machtiging ontvangt uw dochtermaatschappij een brief met activeringscode.
 • Uw dochtermaatschappij geeft toestemming door deze activeringscode aan u te sturen.
 • Met de activeringscode kunt u de registratie activeren.
 • Vervolgens kunt u met uw software serviceberichten ophalen namens uw dochtermaatschappij.

Dit zijn factuurspecificaties voor alle motorrijtuigen van een bedrijf met veel kentekens, zoals leasemaatschappijen, die onder voorwaarden gebruikmaken van de grootwagenparkhouder-regeling (GWH-regeling) voor de motorrijtuigenbelasting.

 • Na aanvraag van de machtiging ontvangt uw klant een brief met activeringscode.
 • Uw klant geeft toestemming door deze activeringscode aan u te sturen.
 • Met de activeringscode kunt u de registratie activeren.

Vervolgens kunt u factuurspecificaties ophalen met uw software.

Het machtigingsproces

Een registratie van een machtiging is voor digitale berichten vanuit de Belastingdienst over 1 klant, over 1 digitale dienst, en over 1 aangiftejaar- of toeslagjaar. Uw klant beslist dus per aangiftejaar of hij akkoord gaat met de registratie van de machtiging. U, als intermediair, moet uw machtiging ieder jaar zelf registreren. Maar dit geldt niet altijd.

Vanaf 1 september 2021 biedt de Belastingdienst u de mogelijkheid om voor uw klanten door middel van een doorlopende machtiging de ontvangst van SBA's inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, toeslagen en de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte aan te vragen. Daarnaast  wordt een actieve machtiging voor het krijgen van een Servicebericht Aanslag door de Belastingdienst automatisch uitgebreid naar het volgend aangiftejaar.

Wat moet u doen?

Bij de registratie van een machtiging voor een belastingmiddel geldt dat u:

 • Ieder jaar een machtiging, of eenmalig een doorlopende machtiging, moet registreren voor:

  • Serviceberichten Aanslag (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw)

  • Servicebericht toeslagen

  • Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte

 • Ieder jaar een machtiging voor Serviceberichten Uitstel moet registreren.

 • Eenmalig een machtiging registreert voor Factuurspecificaties motorrijtuigenbelasting grootwagenparkhouder (GWH-regeling).

Stappen

Het machtigingsproces bestaat uit de volgende stappen:

 • U doet via uw software een verzoek voor de registratie van een machtiging.

 • Uw klant krijgt een brief van de Belastingdienst. Daarin wordt hij gevraagd om toestemming te geven voor de registratie van de machtiging.

 • Uw klant geeft toestemming. Afhankelijk van de berichtensoort, doet hij dit door:

  • de activeringscode uit de brief aan u te geven, u vult deze vervolgens in, in uw software. Dit geldt voor de Vooraf ingevulde aangifte, Doorlopende machtiging, Serviceberichten toeslagen, Serviceberichten Uitstel en Factuurspecificaties motorrijtuigenbelasting grootwagenparkhouder

  • af te wachten, de machtiging wordt vanzelf actief na 26 dagen. Dit geldt voor Serviceberichten Aanslag

 • Daarna is de registratie van de machtiging actief.

Geeft uw klant geen toestemming? Dan kunt u geen gegevens ophalen.

Automatisch uitbreiden van machtigingen

De Belastingdienst breidt de registratie van machtigingen in drie ronden automatisch uit.

Doorlopende machtiging

Doet u als intermediair langdurig belastingzaken namens uw klant? En maakt u gebruik van machtigingen voor Serviceberichten Aanslag, gegevens van de vooraf ingevulde aangifte en/of Serviceberichten toeslagen? Vanaf 1 september 2021 kunt u hiervoor doorlopende machtigingen per belastingmiddel laten registreren of een doorlopende machtiging voor toeslagen. Dat bespaart u en uw klant werk.

Hoe werkt een doorlopende machtiging?

U vraagt éénmalig de doorlopende machtiging aan met de software waarmee u Digipoort benadert. De Belastingdienst vraagt aan uw klant of zij voor toekomstige jaren zijn belastinggegevens aan u mogen sturen. Hij geeft per belastingmiddel toestemming. Dit is mogelijk voor de inkomstenbelasting, btw, vennootschapsbelasting en toeslagen. De jaarlijkse machtigingsbrief vervalt dan.

Machtiging intrekken

U kunt dit doen via de software die u gebruikt. Uw klant kan via de webfunctionaliteit Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen de (doorlopende) machtiging intrekken of door (een kopie van) de registratiebrief naar Logius te sturen.

Heeft uw klant het formulier of de brief niet meer om de machtingsregistratie in te trekken? Dan kan uw klant de webfunctionaliteit of het formulier Afwijzen of intrekken machtigingen Belastingdienst van Logius gebruiken.

Digitaal de machtiging intrekken

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de machtigingen zelf in te trekken. Zodra dit mogelijk is kunt u via de webfunctionaliteit Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen met eHerkenning inloggen om uw machtigingen in te trekken.

Machtigingen inzien

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de machtigingen in te zien. Zodra dit mogelijk is kunt u via de webfunctionaliteit Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen met eHerkenning inloggen om de machtigingen in te zien.

Meer informatie over benodigde software

Uw softwareleverancier levert de software waarmee u registraties kunt aanvragen van uw machtigingen voor het ophalen van digitale berichten. Uw aangifte- en administratiesoftware moet geschikt zijn voor Standard Business Reporting (SBR). Neem contact op met uw softwareleverancier als u daarover meer informatie wilt.

Veelgestelde vragen

Dat hangt ervan af wat uw klant wil. Er zijn 2 situaties:

 • Uw klant gaat akkoord met de registratie van de machtiging zodat u Serviceberichten Aanslag kunt ontvangen. In dit geval hoeft uw klant niets te doen. De machtiging wordt automatisch actief vanaf de startdatum die in de registratiebrief staat.
 • Uw klant gaat niet akkoord met de registratie van de machtiging: u krijgt dan geen Serviceberichten Aanslag. In dit geval moet uw klant de machtiging afwijzen of intrekken. Dat kan via de webfunctionaliteit Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen. Of uw klant stuurt het formulier Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken op dat hij ontvangt met de registratiebrief. Hij kan ook het formulier Afwijzen of intrekken machtigingen Belastingdienst van Logius gebruiken.

Uw klant merkt niets van de uitbreidingen in juli en december, die plaatsvinden op basis van de doorlopende machtiging.

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag over het huidige aangiftejaar die aan de voorwaarden voldoen, breidt de Belastingdienst in augustus en september automatisch uit naar het volgende aangiftejaar. Uw klant krijgt daarover per soort belasting één registratiebrief. Heeft u bijvoorbeeld machtigingen voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, dan krijgt uw klant twee registratiebrieven. Daarin staat wat hij moet doen. Zoals gebruikelijk, moet uw klant toestemming geven voor de registratie van uw machtiging voor het betreffende aangiftejaar.

Niets. Uw klant krijgt een brief over de nieuwe machtigingen. Als uw klant akkoord gaat met de registratie, kunt u de Serviceberichten Aanslag met uw software ophalen. U kunt de status hiervan in uw software volgen.