Main content

Deze beveiligingsnorm is bedoeld voor organisaties die DigiD gebruiken en jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment moeten doen. De norm is een selectie van richtlijnen uit het document 'ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties' van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De norm is vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overleg met Logius, AuditDienstRijk en het NCSC.

Versiegegevens

Ingangsdatum: 1 augustus 2022
Versie: 3.0

De beveiligingsrichtlijnen van het NCSC zijn breed toepasbaar voor ICT- oplossingen die gebruikmaken van webapplicaties. De 21 beveiligingsrichtlijnen met de hoogste impact op de veiligheid van DigiD zijn tot norm gemaakt voor het ICT-beveiligingsassessments DigiD.

Logius adviseert om buiten de maatregelen uit de norm ook de andere maatregelen uit de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties te adopteren.

Norm

Het nummer in de linkerkolom verwijst naar de richtlijn in het document ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties dat u kunt downloaden van de website van het NCSC.

Nr. Beschrijving van beveiligingsrichtlijn
B.01 De organisatie formuleert een informatiebeveiligingsbeleid en besteedt hierin specifiek aandacht aan webapplicatiegerelateerde onderwerpen zoals dataclassificatie, toegangsvoorziening en kwetsbaarhedenbeheer.
B.05 In een contract met een derde partij voor de uitbestede levering of beheer van een web-applicatie (als dienst) zijn de beveiligingseisen en -wensen vastgelegd en op het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld.
U/TV.01 De inzet van identiteit- en toegangsmiddelen levert betrouwbare en effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van gebruikers, het toekennen van de rechten aan gebruikers, het controleerbaar maken van het gebruik van deze middelen en het automatiseren van arbeidsintensieve taken.
U/WA.02 Het webapplicatiebeheer is procesmatig en procedureel ingericht, waarbij geautoriseerde beheerders op basis van functieprofielen taken verrichten.
U/WA.03 De webapplicatie beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te normaliseren en te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt.
U/WA.04 De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.
U/WA.05 De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacybevorderende en cryptografische technieken.
U/PW.02 De webserver garandeert specifieke kenmerken van de inhoud van de protocollen.
U/PW.03 De webserver is ingericht volgens een configuratie-baseline.
U/PW.05 Het beheer van platformen maakt gebruik van veilige (communicatie)protocollen voor het ontsluiten van beheermechanismen en wordt uitgevoerd conform het operationeel beleid voor platformen.
U/PW.07 Voor het configureren van platformen is een hardeningsrichtlijn beschikbaar.
U/NW.03 Het netwerk is gescheiden in fysieke en logische domeinen (zones), in het bijzonder is er een DMZ die tussen het interne netwerk en het internet gepositioneerd is.
U/NW.04 De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van protectie- en detectiemechanismen.
U/NW.05  Binnen de productieomgeving zijn beheer- en productieverkeer van elkaar afgeschermd.
U/NW.06 Voor het configureren van netwerken is een hardeningrichtlijn beschikbaar.
C.03 Vulnerability assessments (security scans) worden procesmatig en procedureel uitgevoerd op de ICT-componenten van de webapplicatie (scope).
C.04 Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope).
C.06 In de webapplicatieomgeving zijn signaleringsfuncties (registratie en detectie) actief en effici├źnt, effectief en beveiligd ingericht.
C.07 De loggings- en detectie-informatie (registraties en alarmeringen) en de condities van de beveiliging van ICT-systemen worden regelmatig gemonitord (bewaakt, geanalyseerd) en de bevindingen gerapporteerd.
C.08 Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd.
C.09 Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT-voorzieningen.

Voor nieuwe aansluitingen worden de 21 normen getoetst op opzet en bestaan.

Voor bestaande aansluitingen wordt voor 5 normen een toets op werking aan toegevoegd.

De 5 normen die worden getoetst op opzet en werking zijn: U/TV.01; U/WA.02; C.07; C.08 en C.09.

De invoering van de toetsing op werking omvat een overgangsjaar:

  • Vanaf inleverperiode 1 januari -1 mei 2024 (over het voorgaande jaar 2023) mogen DigiD-aansluithouders de 5 normen laten toetsen op werking.
  • Vanaf inleverperiode 1 januari -1 mei 2025 (over het voorgaande jaar 2024) moeten DigiD-aansluithouders de 5 normen laten toetsen op werking.

1. Invoering nieuw Normenkader 3.0, met 21 normen

Het Normenkader 3.0 bestaat uit de 20 normen uit Normenkader 2.0 volgens de NCSC-richtlijnen plus een nieuwe, 21e norm, B.01. Dit Normenkader v3.0 gaat in op 1 augustus 2022.

Omschrijving norm B.01 

'De organisatie formuleert een informatiebeveiligingsbeleid en besteedt hierin specifiek aandacht aan webapplicatiegerelateerde onderwerpen zoals dataclassificatie, toegangsvoorziening en kwetsbaarhedenbeheer.'

Doel norm B.01

'Hiermee wordt ervoor gezorgd dat in het beveiligingsproces specifiek aandacht is voor de webapplicaties van de organisatie.'

De norm B.01 is onderdeel van ieder DigiD-assessment met een toetsingsdatum van 1 augustus 2022 of later. Dit geldt voor aansluithouderrapportages en voor TPMs.

Auditors zullen hierbij de auditrichtlijnen volgen vanuit NOREA.

2. Extra toetsing op werking

Sinds de invoering van het DigiD-assessment zijn de normen getoetst op opzet en bestaan. Met het besluit van BZK wordt daar nu voor 5 normen ook een toets op werking aan toegevoegd.
De 5 normen die worden getoetst op opzet, bestaan en werking zijn: U/TV.01; U/WA.02; C.07; C.08 en C.09.
De invoering van de toetsing op werking omvat een overgangsjaar:

  • Vanaf inleverperiode 1 januari -1 mei 2024 (over het voorgaande jaar 2023) mogen DigiD-aansluithouders de 5 normen laten toetsen op werking.
  • Vanaf inleverperiode 1 januari -1 mei 2025 (over het voorgaande jaar 2024) moeten DigiD-aansluithouders de 5 normen laten toetsen op werking.